Nezavisne novine: Državni nivo jedini je ispunio svoje obaveze iz pisma namjere za stendbaj aranžman sa MMF-om, izjavio je Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, nakon sjednice Fiskalnog vijeća. Na sjednici je prisustvovala i delegacija MMF-a predvođena Kostasom Hristuom radi održavanja završnog sastanka u vezi sa prvim pregledom provedbe trogodišnjeg stendbaj aranžmana, vrijednog ukupno 1,2 milijarde eura. Ovim aranžmanom predviđeno je smanjenje javne potrošnje za deset odsto.

Na pitanje da li će biti odgođena uplata druge tranše koja je bila planirana za decembar, Špirić je istakao da "ništa nije odgođeno, jer se razgovori nastavljaju danas".

Napomenuo je da su negdje uštede veće, negdje manje, te da je nebitno koji nivo vlasti može da ugrozi stendbaj aranžman.

"Provedene su prve mjere koje su vlasti trebale provesti, a ostao je najteži dio posla. Znamo da postoje problemi. Vidjećemo na koji način možemo biti vjerodostojni, na koji način ćemo završiti 2009. da bismo mogli imati definitivnu ocjenu", dodao je Špirić.

On je istakao da je optimista da će razgovori biti uspješno privedeni kraju i da će svi nivoi vlasti u BiH pokazati da su bili kredibilni.

"Potrebno je vidjeti kako se može postići ušteda napisana u pismu namjere, bez obzira što su izvršeni rebalansi budžeta, te da MMF hoće sa sigurnošću da zna koji će reformski zakoni iduće godine biti provedeni, koju finansijsku težinu nose i kada će ući u parlamentarnu proceduru", kazao je Špirić.

On je dodao kako smatra da postoji spremnost da se smanjuje javna potrošnja u BiH, odnosno da se stvara ambijent i zakonski okvir "da ono što se stvara može i da se troši".

"To je jedina garancija da nivo javne potrošnje koji je nerealno bujao u godinama iza nas možemo svesti na opšteprihvatljivi i objektivni nivo. Ne radi se o popularnim mjerama već mjerama koje imaju finansijsku težinu i koje će naći odraza u budžetskim okvirima za 2010. godinu", naglasio je Špirić.

Napomenuo je da je državni nivo jedini koji je predložio okvir budžeta za iduću godinu, ali da će biti "velika sreća da prihodi u BiH pokriju to što smo predložili", te da svi koji se na bilo koji način bave politikom moraju shvatiti da javna potrošnja mora ići naniže.

Zabrinutost u MMF-u

Prošlo je gotovo šest mjeseci od početka realizacije utvrđenih mjera, a nije došlo do očekivanog smanjenja javne potrošnje, što izaziva zabrinutost u MMF-u, saopšteno je juče iz Saveza samostalnih sindikata BiH nakon sastanka sa delegacijom MMF-a.

Predstavnici Sidnikata su istakli da Vlada FBiH nije ispoštovala sporazum kojim je dogovoreno potpisivanje aneksa kolektivnih ugovora prije donošenja zakona o uštedama, već je jednostrano donijela odluku o linearnom smanjenju plata zaposlenima u administraciji za deset odsto. Sindikat je dao podršku stendbaj aranžmanu, a predstavnici MMF-a su, kako je navedeno u saopštenju, naglasili da je o konkretnim načinima ostvarivanja ušteda trebalo da bude postignut dogovar na nivou socijalnih partnera.