Nezavisne novine: Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH u prvih devet mjeseci ove godine nije uspio realizirati niti jedan od planirana četiri programska zadatka.

Ovaj ured, uz komisije za državnu imovinu, odnosno koncesije, ima najlošije rezultate rada od 25 državnih institucija obuhvaćenih izvještajem o realizaciji programa rada Vijeća ministara BiH od januara do septembra ove godine.

"Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH od četiri programska zadatka nije realizirao niti jedan. Komisija za državnu imovinu i Komisija za koncesije imale su po jedan programski zadatak i nisu ga realizirale", navedeno je u izvještaju o realizaciji programa rada državne vlade, koji je obuhvatio rezultate rada državnih ministarstva, agencija, uprava i komisija.

U Uredu koordinatora za reformu javne uprave kažu da su oni pripremili sve prijedloge izmjena zakona i odluka, ali da oni nisu stavljeni u proceduru u Vijeću ministara.

"Ured je pripremio sva četiri dokumenta. Međutim, prijedlog izmjena Zakona o Vijeću ministara BiH nije stavljen u dalju proceduru s obzirom na to da još nije razmatran prijedlog odluke o uspostavljanju Direkcije. Ured je pripremio i prijedlog odluke o uspostavljanju Direkcije, na koji smo dobili pozitivna mišljenja nadležnih institucija. Pripremljen je prijedlog rješenja o imenovanju v.d. direktora i v.d. zamjenika i također su pribavljena pozitivna mišljenja. Ured je pripremio i prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji, ali ni ovaj pravilnik nije stavljen u proceduru", kazala je Vedrana Faladžić, stručna saradnica za odnose s javnošću u ovom uredu.

Prema njenim riječima, očekuje se da će ovi pripremljeni akti biti na nekoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH.

Komisija za državnu imovinu trebalo je da pripremi zakon o državnoj imovini, ali zbog političkih nesuglasica to nisu uspjeli učiniti. Komisija za koncesije BiH trebalo je da uradi analizu zakonodavstva i prakse u oblastima javnih nabavki, koncesija i javno-privatnog partnerstva.

"Analizu smo radili u saradnji s međunarodnom institucijom 'Sigma', koja je ovlaštena za ocjenu usklađenosti domaćeg zakonodavstva i prakse s evropskim normama u ovoj oblasti. Analizom je obuhvaćen veoma širok spektar državnih i institucija nižeg nivoa vlasti. Zbog toga je javna rasprava o preliminarnom izvještaju duže trajala. Obavijestili smo Vijeće ministara BiH o tome. Prije nekoliko dana dobili smo konačan izvještaj i uputit ćemo ga Vijeću ministara BiH", kazao je Hamed Mešanović, predsjedavajući Komisije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je prošle sedmice izvještaj o realizaciji svog progama rada, u kojem je navedeno da je realizirano oko 58 odsto planiranog. Većina državnih ministarstva je realizirala više od dvije trećine planova, osim Ministarstvo prometa i komunikacija koje je od 20 realiziralo sedam programskih zadataka.

"Zaključili smo da svi treba da ubrzaju aktivnosti, posebno kada je u pitanju priprema zakonskih projekata", kazao je Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, nakon usvajanja ove informacije.