U Sarajevu danas počinje dvodnevni drugi sastanak Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i Evropske koisije, na kojem će biti razmatran napredak u provođenju obaveza iz Privremenog sporazuma, te opšti napredak u pogledu realizacije prioriteta iz evropskog partnerstva, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije.

U saopštenju se navodi da bi prvog dana u okviru rasprave o političkim dešavanjima trebalo da bude riječi o ljudskim pravima i vladavini prava, saradnji sa Haškim sudom, pitanjima iz oblasti viza, politici informisanja i komuniciranja, te popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH.

U okviru razgovora o ekonomskim dešavanjima biće riječi o Izvještaju o sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja, koji je održan 25. i 26. maja, praćenju obaveza, te trenutnom stanju provođenja stend-baj aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda.

Prvog dana sastanka biće riječi i o procesu stabilizacije i pridruživanja, regionalnoj saradnji, te političkim i ekonomskim dešavanjima u EU.

Drugog dana će u okviru teme o bilateralnim trgovinskim pitanjima biti razgovarano o Izvještaju o prvom sastanku Pododbroa za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je održan 26. i 27. marta, praćenju obaveza, te zabrani uvoza korištenih vozila.

U okviru ove teme biće riječi i o Izvještaju o prvom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo, koji je održan 23. i 24. februara, i praćenju obaveza, uključujući strukture IPARD-a.

Na sastanku će biti razgovarano o carinama, pravilima porijekla i dijagonalnoj komunikaciji.

Kada je riječ o provođenju ostalih odredbi o trgovini i trgovinskim pitanjima iz Poglavlja 3. Privremenog sporazuma, biće govora o tranzitnom saobraćaju, odnosno Izvještaju o prvom sastanku Pododbora za saobraćaj, koji je održan 22. i 23. januara, te praćenju obaveza uključujući pitanja iz oblasti energije i okoline.

U razgovorima o unutrašnjem tržištu i konkurenciji, odnosno Izvještaju o prvom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, koji je održan 28. i 29. aprila, i praćenju obaveza, biće govora o konkurenciji i državnoj pomoći, javnim preduzećima, pravu intelektualnog vlasništva i bankarskom sektoru.

Na kraju dvodnevnog sastanka trebalo bi da budu razmotrene institucionalne, opšte i završne odredbe, usvojeni dogovoreni zapisnici sa sastanaka pododbora, raspored pododbora za narednu godinu i određen naredni sastanak Privremenog odbora (Srna).