SRNA: U Pregledu aktivnosti donatora 2008/2009. godina navodi se da su članovi Foruma za koordinaciju donatora dodijelili 765,8 miliona evra za realizaciju projekata tokom 2008. godine i 430,4 miliona evra tokom ove godine, izjavio je danas ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Dragan Vrankić.

Vrankić je tokom predstavljanja publikacije Pregled aktivnosti donatora 2008/2009. istakao da je od ukupno izdvojenih sredstava za 2008. i 2009. godinu 354,7 miliona evra dodijeljeno u obliku grantova, dok je 841,5 miliona evra izdvojeno u obliku kredita.

Upoređujući te brojke sa 2007. godinom, Vrankić je istakao da brojke iz 2008. godine ukazuju na ukupan rast od 243 miliona evra u izdvajanjima za zvaničnu razvojnu pomoć BiH, te smanjenje od 20,3 miliona evra u grantovima i povećanjem od 263,4 miliona evra u kreditima.

"Ovaj trend, koji se uočava još od 2006. godine djelimično se može objasniti postepenim povlačenjem direktne bilateralne podrške pojedinih donatora, te sve većim obimom koncesijskih kredita koje odobravaju velike međunarodne finansijske institucije", rekao je Vrankić.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH dodao je da su tokom 2008. godine tri najveće finansijske institucije – Evropska banka za obnovu i razoj, Evropska investiciona banka i Svjetska banka, zajedno sa Njemačkom i Španijom, dodijelile oko 80 odsto ukupnog iznosa zvanične razvojne pomoći BiH.

"Istovremeno, treba pomenuti da doprinos Evropske komisije raste, budući da je u 2009. godini za projekte u postupku razmatranja izdvojeno 66,7 miliona evra, u poređenju sa 22,4 miliona evra koliko je ugovoreno u 2008. godini i 45 miliona evra u 2007. godini", napomenuo je Vrankić.

On je izrazio zadovoljstvo što se treći put radi Pregled aktivnosti donatora koji daje uvid u podršku koju su članice Foruma za koordinaciju donatora obezbijedile za deset sektora u BiH tokom 2008. i 2009. godine.

 

Vrankić je ukazao da se ranija donatorska sredstva u ratnom i poslijeratnom periodu ne mogu vezivati za sadašnje.

"To su dva različita procesa. Ovi pregledi se rade da bi se steklo povjerenje donatora i istakla transparentnost koja je apsolutno dominantna", naglasio je Vrankić.

Forum za koordinaciju donatora i Predgled aktivnosti donatora predstavljaju mehanizme za jačanje partnerskih odnosa između BiH i donatora.

Direktor Kancelarije Svjetske banke u BiH Marko Mantovaneli čestitao je Ministarstvu finansija BiH, Odjeljenju za međunarodnu saradnju Ambasade Velike Britanije i UNDP-u za urađenu publikaciju, koju je nazvao korak naprijed ka pravom smjeru u smislu ispunjavanja obaveza zemlje.

"Konačno imamo sliku obaveza donatora po sektorima i to bi trebalo i dalje njegovati. Naš konačni cilj je da se proces pregleda donatorskih sredstava integriše u budžete", rekao je Mantovaneli.

On je istakao da bi u budućnost trebalo uzeti u obzir i mjerenje efikasnosti u smislu utroška, ali i same donacije.

Devetnaest organizacija, koje su učestvovale u izradi prethodnih publikacija, ranije je naznačilo da su u vidu povlaštenih zajmova i grantova u 2006. godini izdvojile oko 424 miliona evra, a tokom 2007. godine 556 miliona evra.

Forum za koordinaciju donatora osnovan je decembru 2005. godine kao platforma za razmjenu informacija i koordinaciju dvadeset najaktivnijih donatora u BiH. Od 2006. godine njegovi članovi godišnje pripremaju ovu publikaciju.