СРНА: У Прегледу активности донатора 2008/2009. година наводи се да су чланови Форума за координацију донатора додијелили 765,8 милиона евра за реализацију пројеката током 2008. године и 430,4 милиона евра током ове године, изјавио је данас министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Драган Вранкић.

Вранкић је током представљања публикације Преглед активности донатора 2008/2009. истакао да је од укупно издвојених средстава за 2008. и 2009. годину 354,7 милиона евра додијељено у облику грантова, док је 841,5 милиона евра издвојено у облику кредита.

Упоређујући те бројке са 2007. годином, Вранкић је истакао да бројке из 2008. године указују на укупан раст од 243 милиона евра у издвајањима за званичну развојну помоћ БиХ, те смањење од 20,3 милиона евра у грантовима и повећањем од 263,4 милиона евра у кредитима.

"Овај тренд, који се уочава још од 2006. године дјелимично се може објаснити постепеним повлачењем директне билатералне подршке појединих донатора, те све већим обимом концесијских кредита које одобравају велике међународне финансијске институције", рекао је Вранкић.

Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ додао је да су током 2008. године три највеће финансијске институције – Европска банка за обнову и разој, Европска инвестициона банка и Свјетска банка, заједно са Њемачком и Шпанијом, додијелиле око 80 одсто укупног износа званичне развојне помоћи БиХ.

"Истовремено, треба поменути да допринос Европске комисије расте, будући да је у 2009. години за пројекте у поступку разматрања издвојено 66,7 милиона евра, у поређењу са 22,4 милиона евра колико је уговорено у 2008. години и 45 милиона евра у 2007. години", напоменуо је Вранкић.

Он је изразио задовољство што се трећи пут ради Преглед активности донатора који даје увид у подршку коју су чланице Форума за координацију донатора обезбиједиле за десет сектора у БиХ током 2008. и 2009. године.

 

Вранкић је указао да се ранија донаторска средства у ратном и послијератном периоду не могу везивати за садашње.

"То су два различита процеса. Ови прегледи се раде да би се стекло повјерење донатора и истакла транспарентност која је апсолутно доминантна", нагласио је Вранкић.

Форум за координацију донатора и Предглед активности донатора представљају механизме за јачање партнерских односа између БиХ и донатора.

Директор Канцеларије Свјетске банке у БиХ Марко Мантованели честитао је Министарству финансија БиХ, Одјељењу за међународну сарадњу Амбасаде Велике Британије и УНДП-у за урађену публикацију, коју је назвао корак напријед ка правом смјеру у смислу испуњавања обавеза земље.

"Коначно имамо слику обавеза донатора по секторима и то би требало и даље његовати. Наш коначни циљ је да се процес прегледа донаторских средстава интегрише у буџете", рекао је Мантованели.

Он је истакао да би у будућност требало узети у обзир и мјерење ефикасности у смислу утрошка, али и саме донације.

Деветнаест организација, које су учествовале у изради претходних публикација, раније је назначило да су у виду повлаштених зајмова и грантова у 2006. години издвојиле око 424 милиона евра, а током 2007. године 556 милиона евра.

Форум за координацију донатора основан је децембру 2005. године као платформа за размјену информација и координацију двадесет најактивнијих донатора у БиХ. Од 2006. године његови чланови годишње припремају ову публикацију.