Kao dio svoje strategije da učini što uspješnijim učešće u Regionalnom centru za reformu javne uprave (RCPAR), regionalnom programiranju i jačanju međusobnih odnosa unutar mreže, RCPAR je uputio poziv članovima mreže za trodnevnu radionicu, koja će biti održana od 9. – 13.11.2009. godine u Torinu, Italija.

Teme radionice na kojoj će, između ostalih, učestvovati i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave su:

•    Upoznavanje sa RCPAR-om,

•    Pregled i praktična primjena RCPAR vodiča za prijedloge više država, sa primjerima aktualnih prijedloga članova mreže,

•    Prezentacija RCPAR radnog prostora, sa demonstracijom i online interakcijom,

•    Virtualna kooperacija, komunikacija, team building i umrežavanje.

Ured koordinatora za reformu javne uprave uključio se u rad Regionalnog centra za reformu javne uprave u junu ove godine kao nacionalni koordinator za BiH, budući da je vladina institucija koja ima mandat da koordinira reformu javne uprave u zemlji.

RCPAR od novembra 2006. djeluje kao središte regionalne mreže praktičara i eksperata iz Centralne i Istočne Evrope (CEE) i zajednica nezavisnih država (CIS) u oblasti reforme javne uprave. U drugoj fazi razvoja, koja je počela 2008. godine, RCPAR nastoji proširiti svoju mrežu praktičara i eksperata i na vladine institucije, univerzitet i nevladine organizacije u cijelom regionu. U svakoj državi bit će uspostavljen „nacionalni koordinator“. Pored nacionalnog koordinatora, RCPAR namjerava uspostaviti i određeni broj „žarišnih tačaka“ (focal points) u svakoj državi (to su osobe – eksperti u jednoj od četiri tematske grupe: izrada politika i koordinacija, finansijski menadžment, organizacija i zapošljavanje, isporuka usluga). Sve aktivnosti odabranih „žarišnih tačaka“ trebaju biti koordinirane sa „nacionalnim koordinatorom“ kako bi se njihovi prijedlozi mogli predstaviti regionalnoj mreži u ime države.