Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojilo je na sjednici održanoj jučer u Sarajevu Kvartalni izvještaj o napretku – praćenje implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za period 1.7. – 30.9.2009. godine.

Prema Izvještaju od početka implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH pa do 30. septembra ove godine najveći napredak u implementaciji ostvaren je u reformskoj oblasti Javne finansije 43,61 posto, a najmanji u oblasti Informacione tehnologije 28,72 posto.

Prethodno su ministri, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojili Kvartalni izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 1.7. – 30.9.2009. godine s predloženim zaključcima, saopćeno je iz Ureda za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.

Pomenute dokumente možete pogledati i preuzeti u kategoriji Dokumenti/Izvještaji Ureda koordinatora .