Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojilo je na sjednici održanoj jučer u sarajevu Kvartalno izvješće o napretku – praćenje provedbe Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za period 1.7. – 30.9.2009. godine.

Prema Izvješću od početka implementacije Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH pa do 30. rujna ove godine najveći napredak u provedbi ostvaren je u reformskoj oblasti Javne financije 43,61 posto, a najmanji u oblasti Informacijske tehnologije 28,72 posto.

Prethodno su ministri, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojili Kvartalno izvješće o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 1.7. – 30.9.2009. godine s predloženim zaključcima, saopćeno je iz Ureda za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.

Pomenute dokumente moete pogledati i preuzeti u kategoriji Dokumenti/Izvješća Ureda koordinatora.