Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH utvrdilo je jučer Nacrt budžeta BiH za 2010. godinu, koji je za oko sedam miliona KM manji od ovogodišnjeg.

Nacrt je usvojen većinom glasova. Protiv su bili Selmo Cikotić i Safet Halilović, ministri odbrane, odnosno ljudskih prava i izbjeglica BiH.

"Nacrt budžeta je usklađen s budžetskim okvirom dogovorenim na sjednici Fiskalnog vijeća BiH. Usvojeni nacrt manji je u odnosu na ovu godinu za oko sedam miliona KM, dok će zahvatanje s jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH biti smanjeno za oko 40 miliona KM. Ovu razliku ćemo nadoknaditi direktnim prihodima ili kreditnim zaduženjem", rekao je nakon sjednice Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Pojasnio je da je ministar odbrane BiH glasao protiv ovog nacrta jer tvrdi da BiH, zbog nedovoljno novca za odbranu, neće moći ispuniti obaveze na putu ka NATO-u planirane za narednu godinu.

"Ministar za izbjeglice nije podržao nacrt jer smatra da neće biti dovoljno novca za pomoć povratnicima i raseljenim licima. Svi su naravno nezadovolji budžetom, ali mislim da, kada su izbjeglice u pitanju, to možemo riješiti kreditnim zaduženjem", rekao je Špirić.

On je odbio precizirati koji projekti planirani za narednu godinu neće biti realizirani zbog smanjenja budžeta.

Optužio je zamjenika ministra finansija BiH Fuada Kasumovića da iznosi netačne tvrdnje o blokadi evropskih integracija, razvoja državnih institucija zbog nedostatka novca.

Usvojeni nacrt budžeta iznosi 1.028.034.000 KM i manji je za 7.324.158 KM ili jedan posto u odnosu na ovogodišnji. Vijeće ministara BiH dogovorilo je da projekcija prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa UIO, umjesto prvobitno predviđenih 729.000.000 KM, bude za 40.000.000 KM manja, kako bi se ispoštovao Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za 2010-2012. godinu.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog izmjena Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, čime su osigurani uslovi za izdavanje garancije za kredite namijenjene programima, koji su od značaja za ekonomsku stabilnost zemlje.

"Jedan od takvih kredita je i predloženi finansijski paket Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 50 miliona eura namijenjen Agenciji za osiguranje depozita BiH, s ciljem povećanja visine osiguranih depozita na 50.000 KM i dobijanja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) dva miliona eura za servisiranje troškova", saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Ispunjen posljednji uslov za ukidanje viza
 
Vijeće ministara jučer je usvojilo izmjene Krivičnog zakona BiH kojim se, između ostalog, omogućava oduzimanje nezakonito stečene imovine, te kažnjava jezik mržnje, negiranje holokausta i genocida.

Nikola Špirić istakao je da je ovo posljednji uvjet koji Vijeće ministara BiH treba da ispuni za liberalizaciju viznog režima.

On je podsjetio da je Vijeće ministara ranije konsenzusom utvrdilo ovaj zakon, ali ga je Parlamentarna skupština BiH odbacila i zatražila da Vijeće ponovo razmotri i vrati u parlamentarnu proceduru.