E-kapija: Dok pasoši Srbije i Hrvatske u inostranstvu koštaju 59 i 110 eura i važe deset godina, za novi putni dokument BiH treba izdvojiti 124 eura i to svakih pet godina.

Pasoš za odrasle i djecu stariju od sedam godina u diplomatsko-konzularnim predstavništvima građani BiH moraju da plate 124 eura.

To znači da će građani BiH za deset godina, koliko obično važe pasoši zemalja u regionu, morati za svoj pasoš da plate 248 eura.

Poređenja radi, biometrijski pasoš Republike Srbije u inostranstvu, sa svim taksama, košta 59 eura, i važi deset godina. Pasoš Republike Hrvatske dvostruko je skuplji, plaća se 110 eura, ali takođe važi deset godina. Dječiji, koji je validan pet godina, košta 82 eura.

Generalni konzul BiH u Minhenu Veljko Obrenović rekao je za "Frankfurtske vijesti" da je visina takse za putne isprave utvrđena Zakonom o administrativnim taksama BiH 2002. godine.

"Mi smo na oglasnoj tabli u čekaonici istakli cijene pasoša i uslove pod kojima se izdaju, spisak potrebnih dokumenata i do sada nije bilo mnogo pitanja građana, pogotovo ne oko cijene. Možda je ona visoka, ali tarife određuje država i one su prilagođene materijalnim mogućnostima građana u odnosu na to gdje žive", ističe Obrenović.

Pomoćnik ministra civilnih poslova BiH u sektoru za državljanstvo i putne isprave Milan Zjajić istakao je da ambasade Italije, Francuske i Švedske u BiH nisu prihvatale zahtjeve za izdavanje viza na novim obrascima za viziranje biometrijskih pasoša državljana BiH, jer još uvijek čekaju odluke svojih ministarstava.

U Ambasadi Italije u BiH rekli su da su počeli sa izdavanjem viza građanima BiH, koji treba da preuzmu odgovornost zbog eventualnih problema na granicama. U Ambasadi Švedske kažu da postoje određeni tehnički problemi kada je u pitanju izdavanje viza.