E-kapija: Nekoliko predstojećih mjeseci predstavlja ključni period za ispunjavanje preostalih obaveza prema Evropskoj uniji, kako bi Bosna i Hercegovina tokom sljedeće godine osigurala ukidanje Šengenskog viznog režima za svoje građane, rekao je specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Inzko na sastanku s direktoricom Direkcije za evropske integracije, Nevenkom Savić 04. novembra 2009. godine u Sarajevu.

Ovaj sastanak je bio prilika da se razmotre prioriteti i izazovi s kojima se Bosna i Hercegovina suočava u kontekstu evropskih integracija, u svjetlu nedavno objavljenog Izvještaja Evropske komisije o napretku koji je postigla Bosna i Hercegovina.

Inzko je sa žaljenjem konstatirao da je tokom proteklih mjeseci ostvaren ograničen napredak u okviru procesa evropskih integracija.

"Od polovine juna usvojeno je samo pet zakona koji proizilaze iz Evropskog partnerstva i uslova za liberalizaciju viznog režima", rekao je Inzko.

"Istovremeno smo zabilježili slab ili nikakav napredak u ispunjavanju uslova iz Evropskog partnerstva i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u pogledu Zakona o Ombudsmenu BiH, supervizije banaka, usvajanja državnog Zakona o obligacijama, Zakona o državnoj pomoći, Zakona o razvoju informatičkog društva, Zakon o plinu i drugih zakona".

Inzko i Savić su se saglasili da je potreban širi konsenzus bosanskohercegovačkih političkih stranaka i bolja koordinacija svih aktera koji se bave evropskim pitanjima kako bi se ubrzao proces evropskih integracija u BiH.

"Direkcija za evropske integracije je dobro pripremljena da se nosi s izazovima evropskih integracija. Međutim, njene aktivnosti u velikoj mjeri ovise o spremnosti političkih aktera i svih institucija uključenih u proces evropskih integracija da zajednički rade na usvajanju i provođenju reformi potrebnih za pridruživanje Evropskoj uniji", rekla je Savić. Dodala je kako bi liberalizacija viznog režima za građane Bosne i Hercegovine predstavljala značajan motivirajući faktor i snažan poticaj za cjelokupni proces približavanja Evropskoj uniji, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije BiH.