Ured koordinatora za reformu javne uprave organizira sastanak koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Sastanak se organizira sa ciljem unaprijeđenja rada na koordinaciji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, poboljšanja komunikacije i razmjene informacija, te razmatranja aktuelnih problema u radu struktura za implementaciju reforme javne uprave.

Radi postizanja što veće efikasnosti u radu, Ured namjerava inicirati redovno održavanje ovakvih sastanaka.

Predložene teme za razmatranje na sastanku su:

1. Provedba zajedničke plaforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini;

2. Pismo donatora fonda za reformu javne uprave u vezi sa angažmanom državnih službenika u projektima finansiranim iz Fonda i izmjene tenderskih dokumentacija u skladu sa tim;

3. Pismo donatora Fonda u vezi utrvrđivanja prioriteta za finansiranje iz preostalih sredstava Fonda;

4. Implementacija memoranduma o međusobnoj saradnji sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

5. promocija procesa reforme javne uprave;

6. Razno.

Sastanak će se održati u utorak, 03.11.2009. godine, sa početkom u 12 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.