Канцеларија координатора за реформу јавне управе организује састанак координатора за реформу јавне управе, у сарадњи са координаторима за реформу јавне управе Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Састанак се организује са циљем унапријеђења рада на координацији реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, побољшања комуникације и размјене информација, те разматрања актуелних проблема у раду структура за имплементацију реформе јавне управе.

Ради постизања што веће ефикасности у раду, Канцеларија намјерава иницирати редовно одржавање оваквих састанака.

Предложене теме за разматрање на састанку су:

1. Имплементација заједничке плаформе о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини;

2. Писмо донатора фонда за реформу јавне управе у вези са ангажманом државних службеника у пројектима финансираним из Фонда и измјене тендерских документација у складу са тим;

3. Писмо донатора Фонда у вези утрврђивања приоритета за финансирање из преосталих средстава Фонда;

4. Имплементација меморандума о међусобној сарадњи секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Српске, Владе Федерације Босне и Херцеговине и Владе брчко дистрикта Босне и Херцеговине;

5. промоција процеса реформе јавне управе;

6. Разно.

Састанак ће се одржати у уторак, 03.11.2009. године, са почетком у 12 часова у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.