Fena: U Bosni i Hercegovini postoje strategije u oblasti obrazovanja, ali je problem što se one ne provode u praksi, ocijenjeno je danas u Sarajevu na zasjedanju radne grupe "Obrazovanje, mladi i informacione tehnologije".

Riječ je o drugom zasjedanju ove radne grupe, koje je održano u okviru projekta "Konvent o Evropskoj uniji u BiH".

-BiH nije dovoljno napravila u provođenju strategija obrazovanja, te na planu ulaganja u obrazovanje, rekao je direktor Omladinske informativne agencije (OIA) Jan Zlatan Kulenović. 

On je kazao da se nakon pregleda generalnog stanja u  oblasti obrazovanosti građana BiH postavlja pitanje da li BiH ima adekvatan obrazovni sistem i da li takav sistem odgovara razvoju zemlje.

Naime, svega pet posto radne snage u BiH ima visoko obrazovanje, a više od 23 posto stanovništva ne završava ni srednju školu.

-Ukoliko imate 700.000 nepismenih i dobar dio populacije koji imaju samo osnovnu školu, pitanje je kako oni mogu utjecati na bolji razvoj zemlje, naveo je Kulenović.

On ističe da BiH spada u grupu posljednjih šest zemalja kada je riječ o reformi obrazovanja, a što je ocijenjeno na ministarskoj konferenciji koja je održana u proljeće ove godine u Belgiji.

Naša zemlja je u rangu s Azerbejdžanom, Armenijom, Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom.

Kulenović je mišljenja da se u BiH ne mogu kvalitetno riješiti problemi u obrazovanju sve dok između ostalog postoji 14 različitih institucija u ovoj oblasti na vrlo malom prostoru.

Zasjedanje radne grupe "Obrazovanje, mladi i informacione tehnologije" organizirao je Evropski istraživački centar, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije BiH.