Dnevni avaz: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, što je jedan od preostalih uslova iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima.

Ovaj zakon na listi je i GREKO preporuka u vezi sa uspostavljanjem posebnog tijela za borbu protiv korupcije.

Zakonom o antikorupcionom tijelu osniva se agencija čiji je cilj prevencija utjecaja korupcije na poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, te podrivanje ekonomskog i privrednog razvoja BiH, kao i koordinacija borbe protiv korupcije.

Predviđeno je da agencija bude nezavisna i samostalna upravna organizacija, koja za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema Prijedlogu zakona, agencija će biti nadležna za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora, te kod nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima.

Hrvatski delegati ocijenili su da se odredbom da agencija ima direktora i zamjenika direktora zanemaruje konstitutivnost naroda, dok su srpski delagati kritikovali odredbu kojom se precizira sastav komisije za izbor članova agencije.

Predviđeno je da u komisiji budu samo predstavnici Predstavničkog doma parlamenta BiH, iako je agencija, prema prijedlogu zakona, odgovorna Parlamentarnoj skupštini BiH.