Direkcija za evropske integracije, u saradnji sa Evropskim institutom za javnu administraciju (EIPA) i uz finansijsku pomoć Vlade Luksemburga, organizira seminar 'Pravni sistem EU -instrumenti, karakteristike, institucije i procedure donošenja odluka' koji će biti održan 15. i 16. oktobra ove godine u Sarajevu.

Seminar je namijenjen članovima radnih grupa za evropske integracije, ali i svim onim koji u svojim institucijama direktno rade na aktivnostima koje su vezane uz proces evropskih integracija. Seminar ima za cilj da prezentira manje poznate informacije iz navedene oblasti, a koje su veoma bitne za aktere procesa integracija. Više detalja o učešću na seminaru može pronaći ovdje .