Direkcija za europske integracije, u saradnji sa Europskim institutom za javnu administraciju (EIPA) i uz financijsku pomoć Vlade Luksemburga, organizira seminar Pravni sustav EU – Instrumenti, karakteristike, institucije i procedure donošenja odluka koji će biti održan 15. i 16. listopada ove godine u Sarajevu.

Seminar je namijenjen članovima radnih grupa za europske integracije, ali i svim onim koji u svojim institucijama direktno rade na aktivnostima koje su vezane uz proces europskih integracija. Seminar ima za cilj da prezentira manje poznate informacije iz navedene oblasti, a koje su veoma bitne za aktere procesa integracija. Više detalja o učešću na seminaru može pronaći ovdje .