Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta podržao je prijedlog britanskog poslanika Sare Lutford da se BiH i Albanija uslovno stave na bijelu šengensku listu zemalja iz regiona, javio je dopisnik Srne.

Ovaj, najjači komitet unutar Evropskog parlamenta, većinom glasova zatražio je od Evropske komisije i zemalja članica okupljenih u Savjetu, da se BiH i Albanija "bez diskriminacije" stave na ovu listu, a da se sa Kosovom i Metohijom otvori dijalog.

Prethodno, na Odboru za ljudska prava, slovenački poslanik Tanja Fajon, takođe je zatražila od Evropske komisije i Savjeta da se građani BiH i Albanije oslobode viznog režima u putovanju u šengenski krug zemalja.

Time je napravljen značajan, ali ne i posljednji, korak u dobijanju podrške cijelog Evropskog parlamenta požurivanju bezviznog režima za BiH, koja bi mogla biti data u novembru, na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta.

Sve političke partije Evropskog parlamenta, i lijeve i desne, čiji se poslanici nalaze u Spoljnopolitičkom odboru, glasali su za to da se i BiH i Albaniji omogući da, ako ispune uslove, uskoro dobiju bezvizni režim.

Ako Evropski parlament u cijelosti stane iza zahtjeva da se i za ove dvije zemlje pruži ista šansa za ukidanje viza, kao što je imaju i Srbija, Makedonija i Crna Gora, postoji mogućnost da se u to uvjeri i Evropska komisija.

Naime, iako je podrška Evropskog parlamenta politički jako važna, ona pravno ne obavezuje Evropsku komisiju, a ni Savjet da postupi prema preporuci parlamenta.

Spoljnopolitički odbor zadržao je velike rezerve oko Kosova, pozitivno se izražavajući o namjeri slobode putovanja, ali navodeći da bi se to napravilo bez prejudiciranja statusa Kosova, kojeg, podsjeća se, nije priznalo pet članica EU.

Isti komitet podržao je prijedlog Evropske komisije da se izvrši liberalizacija viznog režima sa Srbijom, Makednijom i Crnom Gorom.