U Sarajevu će se od 8.-11. oktobra održati  osamnaesta Evropska radionica o volonterizmu.

Radionicu organizuje Britanska organizacija Community Service Volunteers – CSV, u saradnji sa Organizacijom za Evropsku bezbjednost i saradnju u BiH.

Na učešće se pozivaju volonteri i ostali zainteresovani koji će u radionicama, prezentacijama i za okruglim stolovima podijeliti mišljenje i iskustva. Za aplikacioni formular i više podataka pogledajte ovdje