U Sarajevu će se od 8.-11. oktobra održati  osamnaesta Europska radionica o volonterizmu.

Radionicu organizira Britanska organizacija Community Service Volunteers-CSV, u suradnji sa Organizacijom za Europsku bezbjednost i saradnju u BiH.

Na učešće se pozivaju volonteri i ostali zainteresirani koji će u radionicama, prezentacijama i za okruglim stolovima podijeliti mišljenje i iskustva. Za aplikacioni formular i više podataka pogledajte ovdje