U srijedu, 30. septembra i četvrtak, 01. oktobra 2009. godine sa početkom u 9.00 sati u prostorijama Delegacije Evropske komisije, u Sarajevu održaće se konferenciji „Upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj upravi“ .

Cilj konferencije predstavlja ujedinjenje organizovanih obuka kroz koju su prošli učesnici za vrijeme projekta strateškog programa fonda ambasade Velike Britanije  koji je za cilj imao podršku i razvoj kapaciteta upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj upravi (obuku je organizovala Agencija za državnu službu BiH u 2006. i 2009. godini).

Konferencija će se fokusirati na izlaganje praktičnih aspekata modernih pristupa upravljanja ljudskim potencijalima javnog sektora zapadne Evrope. Uz pregled dosadašnjeg programa obuke, komparativne prezentacije će biti izložene od strane sadašnjih HR stručnjaka iz Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske. Takođe, u sklopu konferencije održat će se interaktivne diskusije i otvoreni forum pružajući učesnicima mogućnost da sudjeluju i dijele svoja iskustva o razvoju upravljanje ljudskim potencijalima.