– Agencija je izvršila uvezivanje svih matičnih ureda u BiH do nivoa opštine. U pitanju je preko 140 lokacija. Sve opštine, shodno Zakonu o pasošima dostavljaju elektronske potvrde ministarstvima unutrašnjih poslova da je neka osoba upisana u matične knjige. Zakoni o matičnim knjigama su u entitetskoj nadležnosti i trenutno Federacija BiH i Republika Srpska pripremaju zakone iz te oblasti koji će omogućiti elektronsko vođenje matičnih knjiga. Nakon uspostave elektronskih matičnih knjiga, provjera podataka će biti mnogo efikasnija! – , izjavio je u intervjuu za 'Oslobođenje' Siniša Macan, direktor IDDEEA-e.

Zaštita od zloupotreba

Je li osiguran cjelokupan sistem sigurnosti za izdavanje biometrijskih putnih isprava kako ne bi došlo do zloupotreba?

– Ranije zloupotrebe upravo su se i dešavale u matičnim uredima. Ustvrdili ste nekoliko puta kako nije bilo izravnog upada u nekadašnju Direkciju CIPS projekta.

Koliko će nakon uvođenja novog sistema biti smanjena mogućnost manipulacija u općinama i opštinama?

– Kao i mnogo puta ranije i sada naglašavam, dokumenta izdaju službenici, a ne sistem. Svi tehnički mehanizmi zaštite i kontrole koji su propisani konvencijama i više od toga je implementirano na sistemu. U BiH se lična dokumenta izdaju kod deset kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, Javnom registru distrikta Brčko, MUP-u RS-a, te Ministarstvu inostranih poslova (ambasadama i konzularnim predstavništvima u svijetu). Matične knjige se vode u preko 140 opština. Dakle, u lanac identiteta je uključeno preko 160 institucija koje imaju svoje zakonske odgovornosti. Sve ove institucije moraju da uspostave mehanizme kontrole, rukovođenja i borbe protiv korupcije. Kako u opštinama koje su nadležne za vođenje matičnih knjiga, tako i MUP-ovima sistem registruje svaku aktivnost. Međutim, na samim lokacijama MUP-ova i opština nalazi se dokumentacija na osnovu koje se vrše izmjene u sistemu. Tim službenicima dolaze građani, oni mogu da se uvjere da li osoba stvarno postoji i da li ima pravo na dokument. Oni vode upravni postupak. Tehnički mehanizmi su samo pomoć.

Hoće li izdavanje biometrijskih pasoških knjižica započeti 15. oktobra?

– Shodno svim planovima, izdavanje biometrijskih pasoša trebalo bi početi 31. decembra 2009. godine, a planirano je da prvi kontingent obrasca dođe u decembru. Dodatnim aktivnostima Ministarstva civilnih poslova i Agencije taj rok je skraćen na 15. oktobar 2009. Za taj rok je potpisan aneks ugovora između Ministarstva civilnih poslova i isporučioca. Sigurni smo da će ovi rokovi biti ispoštovani.

Savremene metode

Koliko se u prvom kontigentu tih dokumenata očekuje da stigne u BiH i kakav je plan dinamike nabavke biometrijskih pasoških knjižica?

– Shodno aneksima ugovora između isporučioca i Ministarstva civilnih poslova u ovoj godini će stići dovoljna količina knjižica za ovu, i prema dosadašnjoj dinamici, minimalno deset mjeseci neredne godine. To je 300.000 obrazaca pasoških knjižica.

Koje su to naredne aktivnosti koje namjerava provesti Agencija? Hoće li uskoro biti zamjena još nekih dokumenata?

– Agencija će vršiti ono što je zakonom definisano. Dakle, to je tehničko vođenje registra koji su u njenoj nadležnosti ili će biti shodno zakonu dati agenciji, kao i personalizacija dokumenta te vođenje mreže za prenos podataka. Agencija je svojevrsna tehnička podrška velikog broja institucija i plan je da shodno Zakonu ponudi tim institucijama da efikasnije rade korištenjem savremenih elektronskih mogućnosti. Fokus Agencije će, dakle, biti prijedlog razvoja efikasnijih e-Gov orijentisanih sistema. Preduslov za to je da kompletana uprava koja je vezana za Agenciju krene u tom pravcu, a Agencija će sigurno biti dobar motor takvog pristupa upravi svih nivoa u BiH. Naravno, i razvoj dokumenata je globalno dinamičan proces i zakonska obaveza Agencije je da prati globalna dešavanja u oblasti dokumenata, jer je BiH dio svjetskog sistema dokumenta.

Nove tablice kod promjene vlasništava

Krajem septembra počinje i izdavanje novih registarskih tablica. Njih neće morati istovremeno zamijeniti svi vlasnici motornih vozila. Kako će teći dinamika zamjene?

– Dokumenta za registraciju se neće mijenjati. Uvode se nova dokumenta shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja BiH, a postojeće tablice važe dok je vozilo u vlasništvu osobe. Kada se primjeni vlasništvo, onda se dobiju nove tablice koje prate vozilo do njegovog uništenja. Dakle, teoretski se može desiti da osoba zadrži postojeće tablice godinama ukoliko se fizički ne unište ili ukoliko osoba ne mijenja automobil. Ostala dokumenta vezana za registraciju će biti izdavana shodno propisima.