Ministarstvo finansija Republike Srpske (RS) je tokom ove godine započelo proces izrade novih i usaglašavanja postojećih propisa iz oblasti računovodstva i revizije u skladu sa zakonodavstvom EU.

U saopštenju iz ovog ministarstva se navodi da je ovogodišnjim aktivnostima krajem 2008. godine prethodilo pokretanje snažne kampanje podrške procesu reformi finansijskog izvještavanja u javnom i privatnom sektoru.

“Aktivna uloga Ministarstva podrazumijeva predlaganje adekvatnih rješenja koja treba da dovedu do potpunog usaglašavanja zakonske i profesionalne regulative u predmetnoj oblasti sa relevantnim direktivama EU, praćenje promjena u međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima za javni i privatni sektor, javni nadzor nad primjenom zakonske i profesionalne regulative”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da to znači i saradnju sa domaćim i stranim institucijama, tijelima i pojedincima koji svojim autoritetom i profesionalnom kompetentnošću mogu da doprinesu daljem razvoju računovodstvene i revizorske profesije u RS.

“Jedna od značajnih, redovnih aktivnosti Ministarstva ogleda se u učešću u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja budžetskih korisnika, fondova i kontrolisanih entiteta javnog sektora, kao i u nadzoru i kontroli procesa pripreme pojedinačnih finansijskih izvještaja korisnika prihoda budžeta”, precizira se u saopštenju Ministarstva finansija.

Rezultati tih aktivnosti vidan je kroz napredak u računovodstvu javnog sektora, ostvaren u relativno kratkom vremenskom periodu.

Osim navedenog, u Ministarstvu su toku aktivnosti na pripremi novog kontnog plana za budžetske korisnike, čija primjena će u dogledno vrijeme omogućiti punu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor i potpunu usaglašenost finansijskih izvještaja budžetskih korisnika sa tzv. “GFS” metodologijom, odnosno ‘’statističkom osnovom finansijskog izvještavanja”.

“Navedene kao i brojne druge aktivnosti Ministarstva, Srpskoj će nesumnjivo omogućiti da u svom poslovnom okruženju i dalje bude lider u oblasti finansijskog izvještavanja, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru”, navodi se u saopštenju,koje prenosi portal capital.ba.