Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je da je Vlada RS od sredstva s posebnog računa od privatizacije i sukcesije (escrow račun) finansirala budžetsku potrošnju u RS, a tome nisu prethodile odluke Narodne skupštine RS.

Utvrđeno je i smanjenje sredstava na tom računu, a glavni revizor RS Boško Čeko je saopćio danas da je na escrow računu na kraju prošle godine bilo oko 987 miliona od čega su 980 miliona bila oročena sredstva, a u odnosu na prethodnu godinu smanjena su za 311,9 KM. Međutim, obzirom da je u 2008. bilo priliva na taj račun od 140 miliona, ukupno smanjenje praktično iznosi 460 miliona KM.

IRBRS radila mimo zakona

Investiciono-razvojna banka (IRBRS) te njeni fodovi za restituciju, za razvoj i zapošljavanje, te akcijski i fond stanovanja, dobili su negativno mišljenje o poslovanju u 2008. od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS zbog kršenja zakona o javnim nabavkama, te činjenice da u tim institucijama ne funkcioniše sistem internih kontrola i postupaka niti su donijeti mnogi akti u skladu sa zakonom. Revizori su ukazali i na nepravilnosti prilikom kupovine službenog automobila za direktora IRBRS marke BMW (97.335 KM), gdje su u tenderskoj dokumentaciji detaljno opisane karakteristike vozila, što su elementi favorizovanja i ne radi se u tim slučajevima.

Vlada RS je s računa posebnih namjena iskoristila 271 milion KM za Razvojni program RS, za naftnu industriju je utrošeno 30 miliona, isplatu obaveza po osnovu stare devizne štednje tri miliona KM, Fondu za restituciju je dato 653.000, a na ostale obaveze je otišlo 154 miliona KM.

„Od tih ostalih ulaganja Vlada RS isplatila je 45 miliona KM za završetak autoputa Banja Luka-Gradiška, dionice Mahovljani, Fondu zdravstvenog osiguranja je odobren zajam od 80 miliona KM, a da nisu računate kamate niti dinamika vraćanja zajma“, ukazao je Čeko.

U 2008. iako se raspolagalo s 1.576 službenih automobila nabavljeno je još 140, za gorivo je plaćeno 6,4 miliona KM, za troškove održavanja automobila budžetskih korisnika plaćeno je 2,6 miliona, za troškove službenih putovanja 11,7 miliona KM, reprezentacije 2,6 miliona KM.

Kod Ministarstva finansija RS, kao jednog od najbitnijih resora, revizija je utvrdila određena odstupanja i nepravilnosti, npr. nije izvršeno zatvaranje i naplata određenih potraživanja u značajnom iznosu preuzetih od bivšeg ministarstva odbrane RS.

Čeko je iznio i podatak da se kod tog ministarstva nalazi evidentiranih 180 fiskalnih kasa nabavljenih 2000. godine koje nikada nisu aktivirane.

„Vlada je 2005. donijela odluku o njihovoj prodaji, koja nije provedena, a fiskalne kase su uskladištene i praktično neupotrebljive. Vrijednost jedne kase je oko 4.000 KM, odnosno ukupna vrijednost je oko 737.460 KM“, rekao je Čeko.

Revizija je utvrdila i da je jedan dio budžetskih korisnika u RS koristio sredstva iz budžeta i finansirao viši stepen obrazovanja svojim zaposlenim, kao što je dodiplomski, diplomski, master i doktorski studij, a nije definirao ugovore s tim osobama o njihovim obavezama, prenosi Fena.