Ono što Europska unija radi mora biti olakšano za razumijevanje kod javnosti. Jezik koji koriste EU institucije, npr. u zakonskim tekstovima, mora biti jasniji i jednostavniji. Ovo su stavovi izneseni na seminaru “ Transparentnost i jasnoća pravnog jezika u EU”, koji je u organizaciji Švedskog predsjedavanja održan juče u Stockholmu. Sudionici, njih oko 100, naglasili su da mora biti nastavljen rad na povećanju pristupa službenim dokumentima.

Švedska ministrica pravde Beatrice Ask naglasila je da su otvorenost i jasnost jezika međupovezani-ukoliko su EU dokumenti prekomplicirani za razumijevanje, dostupnost je tada od malog značaja.  

”Nemojte me pogrešno shvatiti. Zakon je kompliciran-naročito na EU nivou. Ponekad zakonski tekstovi trebju biti kompleksni. Ali kompleksnost  ne isključuje jasnost. Jasan jezik od koristi je svakome”, kazala je Ask nastavljajući , ”ukoliko ljudi razumiju zakon, lakše im je onda raditi ispravne stvari”.

EU komesar  Margot Wallström, odgovorna za komunikacije, provela je nekoliko zadnjih godina radeći na tome da se premosti jaz između EU i njezinih građana. U svom govoru na seminaru u Stockholmu, iznijela je inicijativu Komisije da svi glavni zakonski prijedlozi i izvještaji moraju biti praćeni kratkim, jednostavno razumljivim sažecima.    

”Bilo je otpora u početku, kao i sa drugim novim idejama. Ali sada se riječ  širi – jasna riječ se širi. I mnogi su shvatili da je korist proširena daleko iza strateških i prioritetnih inicijativa.”, kazala je Wallström.

Transparentnost EU bila je diskutirana intenzivno tokom dana. I Ask i Wallström su naglasile da je mnogo promijenjeno nabolje , ali i da je dosta toga ostalo za uraditi. Beatrice Ask je kazala da informativni lifleti nikada ne mogu zamijeniti pristup dokumentu. U tu svrhu, EU web stranice mogu biti poboljšane i pojednostavljene.

Komesar EU odgovoran za multilingvizam osvrnuo se na pitanje lingvističke jasnosti. “EU institucije obiluju ekonomistima i pravnicima, dobro poznatim po njihovim sklonostima ka žargonima. EU institucije trebaju napraviti svjestan napor da sasjeku ove žargone i govore jezik građana », prenosi Centar za podršku i promociju evropskih integracija.