Oslobođenje: Na osnovu prikupljenih nalaza i njihovog poređenja sa nalazima iz drugih zemalja, analitički postotak pokazuje da u BiH jedemo približno istu hranu kao u zemljama Evropske unije, izjavio je jučer direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sejad Mačkić.

On je dodao kako se na osnovu monitoringa oko 4.900 proizvoda za ishranu došlo do rezultata kojima možemo biti zadovoljni.

Mačkić je ovo izjavio na radionici o Sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i stočnu hranu (RASFF) koja je održana jučer u Sarajevu u organizaciji Agencije za sigurnost hrane u BiH i Ureda tehničke pomoći za razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX).

Praćenje hrane

On je kazao kako je u proteklim godinama uspostavljena dobra saradnja s RASFF sistemom putem kojeg Agencija prima obavijest o hrani koja je potencijalni rizik za zdravlje potrošača, a bh. stručnjaci s druge strane, blagovremeno reagiraju na upozorenja. Putem ovoga sistema u nekoliko navrata naša zemlja je bila upozorena o opasnim proizvodima po zdravlje ljudi, na što je brzo reagirano i sporni proizvodi su brzo povučeni. Mačkić je pojasnio da je riječ ne samo o sistemu brzog uzbunjivanja, nego i o sistemu pomoću kojeg je moguće pratiti kretanje hrane, posebno one sumnjive.

"Poznato je da je u 2008. bilo takvih 15 obavijesti i blagovremeno smo reagovali,  obavijestili nadležne inspektorate oba entiteta i Vladu distrikta Brčko koji su brzo poduzeli potrebne mjere. Agencija za sigurnost hrane o tome je izvijestila Evropsku komisiju koja je procijenila da smo to vrlo dobro uradili", kazao je Mačkić dodajući da se radi o različitim proizvodima iz različitih zemalja. U radu radionice učestvovali su domaći i strani eksperti iz Austrije, Italije, Danske i Irske, te predstavnici entitetskih, kantonalnih i općinskih inspektorata. Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH je istako da je radionica organizirana uz podršku Evropske komisije.

Zajednički cilj

Osvrnuvši se na dosadašnji rad naše Agencije, predstavnik Agencije za sigurnost hrane iz Irske Raymond Ellard ja kazao da je bilo određenih poteškoća kad primjene sistema brzog uzbunjivanja, ali u svim tim kriznim situacijama članovi bh. Agencije su primjereno reagovali.

"Naš zajednički cilj je zaštita potrošača i zato su ovakve radionice  korisne da se razmijene iskustva i zajednički radi na profesionalnom razvoju", kazao je Ellard.

Na pitanje odakle najčešće potječu proizvodi opasni po zdravlje ljudi, Ellard je odgovorio da to može biti iz bilo koje zemlje, te iz bilo koje kompanije bez obzira na njenu veličinu.

"Mi nikada ne možemo predvidjeti gdje će se pojaviti određeni štetni proizvod, zato smo i uspostavili RASFF sistem putem kojeg dobijamo obavještenja o takvim proizvodima", kazao je Ellard.