Nezavisne novine: Brojne općine u FBiH, pogotovo one razvijenije, nisu smanjile plate uposlenima u administraciji niti to namjeravaju uraditi iako su obavezne da smanje javnu potrošnju, odnosno plate, topli obrok i regres.

Plata načelnika pojedinih općina u FBiH dostiže i 2.500 KM, dok će, zbog Zakon o štednji, julska plata premijera FBiH iznositi oko 1.600 KM.

U Tuzli umanjenje 20 odsto

U pojedinim općinama ne znaju kako da se ponašaju, jer od vlasti u FBiH nisu dobili upute o provođenju Zakona o uštedama koji je u julu stupio na snagu. Iako se po ovom zakonu plate u javnom sektoru vraćaju na decembarski nivo pa onda smanjuju za 10 odsto, u Gradskoj upravi Tuzla julske plate radnicima isplaćene su akontativno, odnosno umanjene su za 20 odsto.

"Plata gradonačelnika Jasmina Imamovića u prvih šest mjeseci bila je 2.950 KM i julska je umanjena za 20 odsto. Topli obrok po danu bio je 16 KM i sad je duplo manji. Regres smo isplatili prije zakona i iznosio je oko 800 KM", rekli su u Gradskoj upravi Tuzle.

U većini općina, unatoč Zakonu o uštedama i uslovima za potpisivanje stendbaj aranžmana sa MMF-om, uposlenima je isplaćen nesmanjeni regres od oko 800 KM, kao i topli obrok koji po danu iznosi oko 16 KM. U jedinicama lokalne uprave objašnjavaju kako plate radnicima nisu povećavane u posljednjih pet godina, čime i opravdavaju stav da nisu obavezni ni da ih umanju. Sa druge strane, predstavnici općina, onih slabije razvijenih i s manjim budžetima, kažu kako su julske plate uposlenima već smanjene, te da je topli obrok i regres usklađen s preporukama Međunarodnog monetarnog fonda.

Mustafa Mujezinović, premijer FBiH, kaže da će općine morati napraviti uštedu u javnoj potrošnji, odnosno umanjiti plate, regres i topli obrok, jer će 70 odsto budžetskog novca, ako ne bude ušteda, "bacati" na plate.

"Po Zakonu o uštedama kantoni su obavezni da hitno usvoje zakon kojim će općinama naložiti uštede u javnoj potrošnji. I već je trebalo da to urade. Nažalost, Vlada FBiH ovdje nema nikakvih ingerencija niti općinama može bilo šta naložiti", rekao je Mujezinović.

Objasnio je kako općine nisu uključene u transfer novca od MMF-a, ali da će im Vlada FBiH od jednog od kredita Svjetske banke prebaciti dio novca kako bi budžete održale likvidnim.

Mujezinović je također najavio kako će na narednoj sjednici Vlade FBiH, koja bi trebalo da bude održana u srijedu, predložiti izmjenu Odluke o utvrđivanju plata dužnosnicima u Vladi i Parlamentu FBiH. Ako odluka bude prihvaćena, njegova plata bi bila povećana na oko 3.200 KM.

"To je minimum za koji se vrijedi truditi. Ako ne prođe ovaj prijedlog, proći će neki drugi", istakao je Mujezinović.

U sarajevskoj općini Centar kažu kako nemaju namjeru umanjivati plate. Prosječna plata uposlenih u općini Centar je oko 1.000 KM, a plata načelnika Dževada Bećirevića oko 1.900 KM. Regres od oko 800 KM po radniku isplaćen je prije godišnjih odmora, a topli obrok po danu je 16 KM.

Uštede bez diranja plata

Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva, kaže kako je njegova mjesečna plata 2.100 KM.

"Napravili smo uštede u drugim segmentima. Plate uposlenih u Gradskoj upravi su najmanje u odnosu na plate u svim sarajevskim općinama, tako da nema svrhe da ih dodatno umanjujemo", rekao je Behmen.

Napomenuo je da se plata gradonačelnika Sarajeva nije mijenjala od 2005. godine.

U općini Novo Sarajevo nisu umanjivali platu, ali kažu kako su uštede napravili u materijalnim troškovima. Julska plata načelnika Novog Sarajeva Nedžada Koldže bila je 2.012 KM, a prosječna plata u općini 806 KM. Topli obrok bio je nešto manji od 16 KM, a regres koji je isplaćen krajem maja 823 KM.

Damir Hadžić, načelnik sarajevske općine Novi grad, tvrdi kako ova općina ima dobru prihodovnu stranu, pa nije na nivou onih koji moraju umanjivati plate.

"Umanjenje plata ovisit će od Zakona o uštedama. Ako se direktno bude odnosio i na općine, pristupit ćemo tome. U FBiH su u posljednjih pet godina nekoliko puta povećavali plate, a mi smo na istom nivou od prije pet godina", rekao je Hadžić, naglasivši kako stručni saradnik u FBiH ima veću platu od prvog službenika u općinama.

Sa druge strane, načelnica općine Drvar Ankica Papak-Dodig kaže kako uposlenima u ovoj općini plate nisu isplaćene još ni za maj.

"Julske plate će biti umanjenje, jer ćemo primijeniti Zakon o uštedama. Ne znam kako ćemo umanjiti za radnike sa srednjom stručnom spremom, jer je njihova plata 550 KM i umanjenjem će biti ispod federalnog minimuma. Plata načelnika je 1.700 KM. Do sada je topli obrok bio 14 KM i bit će umanjen. Regres nije isplaćen jer nemamo novca", rekla je Papak-Dodigova.

Jozo Zadro, pomoćnik načelnika za finansije u općini Grude, kaže kako su julske plate uposlenih u ovoj općini usklađene sa Zakonom o uštedama.

"Plata načelnika bila je 1.800 KM i umanjena je za deset odsto. Topli obrok bio je 15 KM i sad je 7,5 KM, a regres smo isplatili u iznosu od 390 KM", rekao je Zadro.