Nezavisne novine: Evropska unija odobrila je jučer 39 miliona eura vrijedan paket finansijske pomoći BiH za prevazilaženje posljedica finansijske krize.

Delegacija Evropske komisije u BiH saopćila je da će odobrena bespovratna sredstva biti iskorištena za finansiranje velikih infrastrukturnih projekata.

"Evropska komisija usvojila je program čiji je cilj da BiH pomogne da ublaži posljedice finansijske i ekonomske krize. Svih 39 miliona eura bespovratnih sredstava će biti usmjereno na podršku razvoju srednjih i malih preduzeća, razvoju infrastrukture u oblastima transporta, zaštite životne okoline i energetike. Sredstva će biti dodijeljena i Agenciji za osiguranje depozita BiH, kako bi se spriječili odlivi depozita usljed finansijske krize", navodi se u saopćenju Evropske komisije.

Vijeće ministara BiH u martu ove godine izabralo je projekte koji će biti finansirani ovim sredstvima. Odobreno je izdvajanje 16,5 miliona eura iz pretpristupne pomoći EU za 2009. godinu za izgradnju vodovodnih i kanalizacionih sistema u 17 gradova i opština u BiH. Odobreni projekti podrazumijevaju izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u Bijeljini, Banjaluci, Zenici, Zavidovićima, Visokom, Olovu, Usori, Doboj Jugu, Doboj Istoku, Posušju, Širokom Brijegu, Mostaru, Velikoj Kladuši, Bosanskom Petrovcu, Bosanskoj Krupi, Orašju i Tomislavgradu. Projekti obnove pruga, signalizacije na prugama i izgradnje priključaka za autoput bit će finansirani sa 14 miliona eura.

Uz spomenute, sredstvima EU bit će finansirano i povećanje raspoloživog hidropotencijala HE Doboj sa oko 5,5 miliona eura, dok će četiri miliona eura biti utrošena za pomoć malim i srednjim preduzećima. EU će u ovoj godini BiH donirati oko 80 miliona KM pomoći iz pretpristupnih fondova. Polovina se odnosi na infrastrukturne projekte, a polovina na izgradnju institucija i reforme. Evropska komisija naglašava da će, uz odobrenih 39 miliona eura bespovratne pomoći, Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, te KfW fond osigurati povoljne kredite za infrastrukturne projekte u BiH. Ove bi institucije, prema najavama, mogle osigurati do 260 miliona eura kredita BiH.

"Moramo dobro analizirati trebaju li nam zaista novi krediti jer sad imamo ogromna odobrena, a nepovučena kreditna sredstva. Naš vanjski dug je značajno porastao u protekle dvije-tri godine. Treba da vidimo treba li nam taj novac prije nego što iskoristimo već odobrena sredstva koja premašuju milijardu i pol KM, a za čije neiskorištavanje plaćamo penale", kazao je Fuad Kasumović, zamjenik ministra finansija BiH.