Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici  većinom glasova, Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine i neradnim danima, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.  

Dosadašnje nepostojanje jedinstvene zakonske regulative ima za posljedicu da se o neradnim danima za državne organe, privredna društva i druga pravna lica i oblike organiziranja odlučuje za svaki slučaj posebno. Nepostojanje regulative za državne praznike dovodi do situacije da se neradni dani ne podudaraju, što se nepovoljno odražava na rad svih nivoa vlasti.

Kako narodi i građani BiH, prema religijskoj pripadnosti i tradiciji, obilježavaju različite vjerske praznike, nametnula se potreba da se i državnim zakonom preciziraju navedene različitosti te da se najznačajniji praznici svake religije proglase neradnim danima u BiH.

Zakonom je predviđeno da četiri dana u godini budu državni praznici, praznici za sve građane BiH, a to su: Nova godina, Prvi maj, Deveti maj – Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, kao i 26. juni – Dan podrške žrtvama nasilja. Osim toga, neradni dani u BiH određeni su za vrijeme vjerskih praznika pripadnika islamske, katoličke, pravoslavne i jevrejske vjeroispovijesti.  

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine. Predlagač, Ministarstvo pravde, nakon tehničke dorade dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenama i dopunama usklađuje se Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH sa zakonima kojima su osnovane nove upravne organizacije ili su izmijenjene organizacije i nadležnosti već osnovanih organa uprave, upravnih organizacija, službi i drugih institucija BiH.

Istovremeno se definira da će stupanjem na snagu ovog zakona prestati s radom Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove BiH, a odluku o statusu opreme, inventaru, sredstvima za rad, dokumentaciji, službenim prostorijama i zaposlenim donijet će Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova  BiH u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, saopćeno je iz Ureda za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.