Dnevni avaz: Mnoštvo ljudi, žena s malom djecom, mogu se vidjeti na mjestima gdje se izdaju pasoši. Koga god od njih upitate koliko dugo stoji u redu da preda zahtjev reći će da čeka od jutros. Mnogi nisu više sigurni da će dobiti  priliku da dođu do jednog od četiri šaltera u zgradi za Administraciju i unutrašnju podršku MUP-a KS, jer je sala prepuna.

Manje gužve za lične karte

Na mjestima gdje se izdaju lične karte manje su gužve nego na izdavanju pasoša. Čomor nam je pojasnila da sistem podjednako otežava izdavanje svih ličnih dokumenata, ali da građani podnose manje zahtjeva za lične karte nego za pasoše, naročito ljeti.

Uposlenici nakon što uzmu nekoliko zahtjeva obavijeste da je sistem opet pao i sve tako, a ljudi čekaju i po osam sati. Red se stvorio čak do ulice. Prema riječima Nihade Čomor, portparola MUP-a KS, od 26. juna počeli su se stvarati veliki redovi.

– Naši uposlenici ne mogu utjecat na funkcioniranje sistema. Pojavili su se tehnički problemi koje treba riješiti Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDEA), jer je to u njihovoj nadležnosti. Ljudi čekaju po čitav dan samo zbog toga što sistem stalno pada – kazala  nam je Čomor.

Do kada će se ovoliko dugo čekati na šalterima nismo mogli saznati ni od Amile Opardije, portparola IDEA-e.

– Sistem je složen i još ne funkcionira kako treba, a mora se isprobavati u praksi. Mi smo to i najavili. Ovo je prvi put da su svi uvezani u jedan sistem od matičnih ureda do MUP-ova. Nadamo se da će se u narednom periodu stanje popraviti -objasnila je Opardija.