Dnevni avaz: Amandman poslanika u Parlamentu BiH Mirjane Malić usvojen na predloženi Zakon o zabrani diskriminacije spriječit će vlasnike preduzeća da se prema uposlenicima ponašaju kao da su njihovo privatno vlasništvo.  

Zabluda u javnosti

Malić navodi da je postojala zabluda u javnosti da ovaj zakon omogućava sklapanje istospolnih brakova i pruža im mogućnost da usvajaju djecu, te da su instrukcije Međureligijskog vijeća u ovom slučaju bile pogrešne. – Ovo pitanje se svugdje u svijetu rješava ili posebnim, ili porodičnim zakonom. Zbog toga smo u našem zakonu o zabrani diskriminacije naveli da ova pitanja regulira porodični zakon – zaključuje Malić.

Ako neko od vlasnika ili šefova u privatnim preduzećima to ipak pokuša, radnici će imati mogućnost da se žale ombudsmenima, ali i da poslodavce tuže nadležnim sudovima. Ukoliko nadležni organi utvrde da je prekršen Zakon o zabrani diskriminacije, radnik bi u svakom slučaju dobio parnicu.

–    Zakonom je zabranjena mogućnost diskriminacije po osnovu spola, rase, vjere, starosti ili bilo čega drugog. Osim toga, amandmanom na ovaj zakon spriječen je mobing, seksualno zlostavljanje uposlenika u javnom i privatnom sektoru – pojašnjava nam Malić.

Propisane su kazne prekršiocima. Pojedinac koji obavlja samostalnu djelatnost, iznosom od 1.000 do 5.000 KM, pravno lice pod čijim je nadzorom Zakon prekršen od 2.000 do 10.000 KM, javna korporacija, komora, javno preduzeće, agencija i drugo pravno lice, kao i institucija s javnim ovlaštenjima od 2.000 do 10.000 KM, upravna organizacija ili javno preduzeće od 2.000 do 8.000 KM.  

Odgovorna osoba u državnoj instituciji i tijelu, entitetu, kantonu, općini i instituciji Brčko Distrikta BiH bit će kažnjena od 1.000 do 5.000 KM.