Oslobođenje: "Upravo sam obaviješten da je Bosna i Hercegovina ispunila uvjete za sklapanje aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom", kazao je federalni premijer Mustafa Mujezinović tokom jučerašnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Shodno tome, sjednica guvernera MMF-a bit će održana najvjerovatnije 8. ili 9. jula, dodao je Mujezinović, kojem je predsjedavajući Safet Softić dao riječ kako bi saopćio ovu informaciju.

Krediti uposlenicima Razvojne banke

"Na osnovu kojeg člana Zakona o bankama je Razvojna banka FBiH dodijelila stambene kredite za 72 svoja uposlenika, za što su utrošena 2,4 miliona KM i šta ćete tim povodom kao predsjednik Skupštine RB-a poduzeti", pitala je premijera Mustafu Mujezinovića poslanica DNZ-a Hafeza Sabljaković.

Nerim Nikšić iz SDP-a upitao je premijera na koji način je vršena selekcije onih kojima je direktor RB-a Ramiz Džaferović dodijelio donacije u iznosu 273.000 KM, među kojima su MZ Puhovac, Klub liječenih alkoholičara, Udruga Opstanak sela… Izravne odgovore nisu dobili.

Obećanje EC-a

Prethodno je Mujezinović poslanicima kazao da BiH i njeni entiteti trenutno nemaju boljeg izlaza iz situacije uzrokovane padom prihoda u budžetima i visokom javnom potrošnjom nego da potpišu sporazum s MMF-om o stand by aranžmanu. Izvještaj o toku pregovora sa MMF-om Mujezinović je podnio u okviru tačke koja je u dnevni red uvrštena na prijedlog Kluba poslanika SDP-a.

– Razgovarao sam sa predstavnikom Evropske komisije. Čim zaključimo sporazum, EC je obećala grant od 40 miliona eura za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, naglasio je Mujezinović.

Uprkos žustroj raspravi, po hitnom postupku usvojen je prijedlog zakona o osiguranju sredstava za redovno snabdijevanje prirodnim gasom u FBiH. Ako ga potvrdi Dom naroda, zakon će legalizirati taksu za ratni dug koju potrošači u FBiH po odluci Vlade plaćaju od 1. januara. No, primjena će mu početi kad se identičan usvoji u RS-u, gdje takse još nema.

Poslanici su negodovali što potrošači u FBiH plaćaju taksu za dug od 104 miliona dolara ruskom isporučiocu, a da nije utvrđeno koliko iznosi dug FBiH, odnosno RS-a.

Dug za gas

– Servirate nam zakon da nije poznato da li je postignut sporazum koliko od ukupnog duga otpada na FBiH, dok istovremeno firme iz Ruske Federacije imaju dug prema našim preduzećima koji je na mrtvoj tački. Sad će potrošači platiti nesposobnost onih koji ovo nisu riješili, kazao je Ante Čolak.

Resorni ministar Desnica Radivojević rekao je da će taksom od pet dolara na hiljadu kubika plina biti osiguran novac za ratni dug i za interventno snabdijevanje potrošača u slučaju nove gasne krize. Na upit Hafeze Sabljaković o tome koliko će ovo koštati kućne budžete građana, ministar nije imao odgovor.
Radivojević nije odgovorio ni na pitanje može li se taksom isplatiti dug, jer takvu analizu nije imao.