Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH utvrdilo je jučer Prijedlog izmjena Zakona o plaćama, kojim se osnovica za obračun plaće smanjuje sa sadašnjih 535 KM na 498.

Izmjenama će plaće biti snižene u rasponu od 40 do 400 KM, usvojenim prijedlogom se i naknade za topli obrok smanjuju, sa 11,70 KM na osam konvertibilnih maraka za svaki dan proveden na radu.

Predloženim izmjenama planirana je ušteda od oko 40 miliona KM.

"Ovim setom mjera bit će smanjena primanja dužnosnika, državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou. Tako će na državnom nivou biti ostvarene dogovorene uštede od 40 miliona KM na godišnjem nivou u skladu s ispunjavanjem zahtjeva koji je Međunarodni monetarni fond (MMF) postavio za zaključivanje stendbaj aranžmana za period 2009-2012. Od planiranih ušteda, smanjenjem osnovice osigurat će se uštede od 17,5 miliona KM, a toplog obroka oko 10 miliona KM", saopšteno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Kako se dodaje, usvojenim prijedlogom stvoreni su uslovi za smanjenje regresa.

Prihvaćenim izmjenama u periodu trajanja aranžmana s MMF-om zaustavljeno je povećanje izdataka za plaće po svim osnovama. Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju o problematici realizacije Strategije razvoja sistema upravljanja zračnim saobraćajem u BiH.

"Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) naloženo je da pripremi prijedlog nove organizacije BHDCA, koji nastavlja pravni kontinuitet Direkcije za civilno zrakoplovstvo, te da pritom preuzme ukupno osoblje iz Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FEDCAT) i Republičke direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu RS (RSCAD). Imajući u vidu da je novo sjedište BHDCA u Banjaluci, potrebno je definirati i osoblje Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, koje ostaje kao višak u Sarajevu, s prijedlogom njihovog zbrinjavanja", saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH jučer je dalo saglasnost na Sporazum o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja.

Potpisivanjem ovog sporazuma bit će omogućeno korištenje 2.800.000 švicarskih franaka, koje je Vlada Švicarske donirala za početak obnove i rekonstrukcije Specijalne bolnice za forenzičku psihijatriju Sokolac. Prihvat prvih forenzičkih bolesnika u ovu bolnicu iz cijele BiH očekuje se krajem 2009. godine.