Nezavisne novine: Godinu dana nakon potpisivanja privremenog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU vlasti u BiH uglavnom su ispunile trgovinski dio ovog sporazuma i ukinule ili smanjile carinske stope, dok usklađivanje bh. zakonodavstva sa EU ne ide planiranom dinamikom, kažu nadležni.

Halid Genjac, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, kaže da u privremenom SSP, koji se trenutno sprovodi u BiH, postoji poglavlje koje se odnosi na pripreme BiH za preuzimanje evropskog zakonodavstva, ali da te pripreme ne idu najbolje.

"Privremeni SSP uglavnom se odnosi na trgovinu i većina stvari je ispoštovana ili sprovedena. Dio sporazuma koji se odnosi na usklađivanje zakonodavstva sa EU ne ide baš najbolje i oko 50 odsto stvari nije ispunjeno, a to se prevashodno odnosi na institucionalne i kadrovske probleme s kojima se suočavamo, ali propusti još mogu biti nadoknađeni", kazao je Genjac.

On ističe da je Komisija za evropske integracije razmatrala sprovođenje sporazuma i da se okvirni elementi uglavnom sprovode te da se može dati pozitivna ocjena dosadašnjim aktivnostima.

SSP se sastoji od deset poglavlja, kao što su opšta načela, politički dijalog, regionalna saradnja, slobodno kretanje robe i radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, plaćanje i kretanje kapitala, zatim usklađivanje i sprovođenje prava i pravila konkurencije, pravosuđe i unutrašnji poslovi, saradnja u politici i finansijama i, na kraju, institucionalne, opšte i završne odredbe.

SSP će stupiti na snagu nakon ratifikacije u Evropskom parlamentu i zakonodavnim tijelima 27 zemalja članica, a kod nas se trenutno sprovodi privremeni SSP, kojim je obuhvaćen trgovinski dio cijelog SSP.

Dženana Hodžić, šef Odsjeka za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja u Direkciji za evropske integracije, kaže da je usklađivanje zakonodavstva osnova našeg napredovanja ka EU.

"Moramo postepeno raditi na usklađivanju zakona sa EU, a posebno u segmentu koji se odnosi na poljoprivredu. To je veoma složen proces, posebno kada se uzmu u obzir specifičnosti BiH i njene podjele vlasti od opština preko kantona do entiteta i na kraju države", kazala je Hodžićeva.

Ona naglašava da u aktivnostima sprovođenja SSP-a aktivno učestvuje i Evropska komisija u BiH, koja stalno naglašava da je potrebno raditi na koordinaciji svih institucija koje su uključene u sprovođenje SSP-a. "Evropska komisija u BiH će u oktobru predstaviti svoj godišnji izvještaj i onda ćemo vidjeti šta je to šta smo uradili i kakvo je stanje u vezi s ispunjavanjem uslova SSP", ističe Hodžićeva.

BiH u procesu sprovođenja SSP-a u svoje zakonodavstvo mora ugraditi oko 1.200 evropskih direktiva.

"Svoj pravni sistem moramo usaglasiti sa zakonom koji je decenijama razvijan u EU i to nije nimalo lagan posao. Mnogo toga je urađeno u sferi trgovine, ali ostaje još puno toga", kaže Hodžićeva.

Srđan Mazalica, poslanik u Narodnoj skupštini RS i član odbora Skupštine RS za evropske integracije i regionalnu saradnju, kaže da u RS ima pomaka kada je u pitanju usaglašavanje zakonodavstva sa EU, ali da velikih problema ima jer u FBiH osporavaju pravo RS nad obavezama koje proističu iz SSP-a.

"Nefunkcionisanje Direkcije za evropske integracije velika je kočnica FBiH u usklađivanju pravnih normi sa EU. U RS se vodi računa i većina zakona koji se donose su u skladu sa EU kako ne bismo kasnije morali sve ponavljati", kaže Mazalica.