Dnevni avaz: Vlada FBiH jučer je u Sarajevu utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog interventnog zakona. Njime se privremeno, u vrijeme trajanja stand-by aranžmana sa MMF-om, uređuje visina plaća i naknada zaposlenih na svim nivoima koji se finansiraju iz budžeta FBiH, kantona, gradova i općina.  

Topli obrok osam KM dnevno

Maksimalni iznos toplog obroka mjesečno može biti do jedan posto od prosječne plaće, a sredstva za regres za godišnji odmor do 50 posto prosječne plaće isplaćene u FBiH prema posljednjem podatku Zavoda za statistiku FBiH. U ovom trenutku, to znači da bi topli obrok maksimalno iznosio osam maraka dnevno ili oko 190 KM naspram trenutnih oko 350. Regres bi bio manji od 400 KM, umjesto 792 marke.  

Ovaj zakon odnosi se i na plaće i naknade vanbudžetskih fondova, direkcija za ceste i tekuće grantove te firme s većinskim državnim kapitalom. Apsolutno sve plaće i naknade korisnika koje se utvrđuju u budžetima, fondovima ili direkcijama bit će smanjene na nivo iz decembra prošle godine, uz dodatno umanjene od deset posto.  

Uprkos optužbama Sindikata, koje su neutemeljene, jer se mora uvesti štednja na svim nivoima, Vlada FBiH bila je jedinstvena u ovim stavovima. Jedini suzdržan bio je ministar za boračka pitanja Zahid Crnkić, što mogu razumjeti, ali ne mogu i neću da razumijem Sindikat radnika uposlenih u upravi, jer su oni posljednji koji bi se trebali buniti za nivo plaća u FBiH – kazao je za "Avaz" nakon sjednice ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda.  

Posljednje usaglašavanje

– Razgovor s kantonalnim premijerima i ministrima finansija bio je korektan i očekujem da će svi, kao što je to uradila Vlada FBiH, provesti dogovore i usvojiti rebalanse budžeta. Vlada FBiH svoj će na stolu imati sutra, a posljednja usaglašavanja sa MMF-om o tome tokom današnjeg dana – naglasio je Bevanda.

Prema njegovim riječima, ni on ni Vlada nisu ovim potezom prekršili Ustav FBiH, jer je i u njemu jasno definirano da je fiskalna politika isključivo u nadležnosti Vlade, a ograničenja će osigurati ravnotežu svih budžeta i ciljanu uštedu 413,8 miliona KM na nivou cijele FBiH.  

Faktički, federalni budžet za sve plaće i naknade, što uključuje i poslaničke paušale, uplate doprinosa i poreza na plaće, na raspolaganju će imati nešto manje od 164 miliona KM, naspram trenutno odobrenih 186 miliona KM, što je smanjenje od 22 miliona KM!

Na pitanje šta će se desiti ako Sindikat uspije u svojim zahtjevima i na kraju ne budu usvojene mjere štednje, Bevanda je odgovorio:

– Onda će MMF dati novac državi i RS, a ne i FBiH, nas će isključiti, što mi je jasno navedeno u kontaktima s tom institucijom.