Nezavisne novine: Evropska unija će u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2008. godinu BiH donirati oko 54 miliona eura. Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj sjednici usvojilo je Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma s Evropskom komisijom.

"Sporazum se odnosi na bespovratnu pomoć BiH u ukupnom iznosu 54.254.783 eura za realizaciju 21 projekta iz tri oblasti, i to politički i socijalno-ekonomski zahtjevi, ispunjavanje evropskih standarda i podrška institucijama BiH za učešće u programima EU. Pojedinačni ugovori treba da budu zaključeni najkasnije u roku od dvije godine od potpisivanja ovog sporazuma", saopšteno je nakon sjednice.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta BiH za prva tri mjeseca. U izvještaju se navodi da su, u dijelu koji se odnosi na finansiranje institucija BiH, ukupno ostvareni prihodi i primci u iznosu od nešto manje od 199.000.000 KM, a ostvareni rashodi oko 187.000.000 KM.

"BiH redovno servisira obaveze proistekle iz inokreditnih zaduženja, te je u prvom kvartalu ove godine po toj osnovi isplaćeno 41,22 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 24,71 miliona KM, a na kamate, servisne i druge troškove 16,51 miliona KM", navodi se u saopštenju državne vlade.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o prihvatanju Sporazuma o stvaranju uslova za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Sporazum regulira međusobna prava i obaveze između Vijeća ministara BiH, Vlade RS i Vlade FBiH u pogledu stvaranja uslova za uspostavljanje ove agencije.

"U skladu s ovim sporazumom, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH dužna je preuzeti zaposlenike Agencije za lijekove Republike Srpske, Zavoda za kontrolu lijekova Federacije BiH te Sektora za farmaciju Ministarstva zdravstva FBiH, institucija koje će prestati s radom", navodi se u saopćenju.

Vijeće ministara BiH podržalo je Izvještaj o realizaciji obaveza iz "mape puta" za liberalizaciju viznog režima za građane do 15. maja ove godine. Zaključeno je da ovaj izvještaj bude dopunjen obavezama koje su ispunjene do jučerašnje sjednice državne vlade, te dostavljen parlamentu BiH.