Oslobođenje: Nacrt zakona o fiskalnim sistemima koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na jučerašnjoj sjednici dio je fiskalne reforme unutar koje već uvedeni fiskalni instrument (PDV) zahtijevaju tehničko opremanje poreznih obveznika fiskalnim kasama, kakve se već nekoliko mjeseci primjenjuju u srpskom entitetu.

Prema saopštenju iz Vlade FBiH, nacrtom se propisuje obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ili drugog fiskalnog proizvoda, i to neovisno o načinu plaćanja (gotovina, ček, virman, kartica).Ovu obavezu ima svaka osoba upisana u registar za promet dobara i pružanje usluga.

Tim povodom istaknuto je da uvođenje digitalnih kasa i drugih uređaja, kao najsuvremenijih rješenja u unapređenju fiskalizacije, doprinosi smanjenju sive ekonomije, sprečava fiskalne utaje i stvara ravnopravnije tržišne uvjete u korist legalnog poslovanja.

Primjenom novog zakona u potpunosti će biti ostvareni pravna sigurnost u trgovini, stabilnost i zaštita potrošača, a nadzor nad provedbom Zakona imat će federalno Ministarstvo finansija, Porezna i Uprava za inspekcijske poslove.

Vlada je jučer utvrdila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH.

Prepravke se odnose na provedbu i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih i općinskih poreza, doprinosa, taksi i novčanih kazni za porezne prekršaje. Pod taksama se podrazumijevaju one za istaknutu firmu i za držanje aparata za igre na sreću i zabavne igre.

Novim zakonskim tekstom definiraju se i pojmovi porezne tajne i porezne informacije.

Zaposlenicima poreznog organa, prema nacrtu zakona, nije dopušteno da budu u tijelima političkih partija, niti bilo kojoj razini, saopćeno je sa sjednice Vlade FBiH.