Sve inspekcije Inspektorata Republike Srpske, osim Tržišne inspekcije, kadrovski su deficitarne, a nedostatak inspektora je veliki problem i u opštinama, potvrdio je Slavko Subotić, direktor Inspektorata RS.

Prema njegovim riječima, u 12 inspektorata RS popunjenost je 80,5 odsto sa inspektorima i 77,8 odsto sa administrativnim radnicima, prenosi portal ekapija.

On je naveo da brojne opštine koje imaju sopstvene inspekcije, a nisu u sastavu Republičke inspekcije, nemaju nijednog inspektora u pojedinim inspekcijskim odjeljenjima.

Subotić je istakao da je najteža situacija u Republičkoj protivpožarnoj inspekciji, koja je popunjena sa tek jednom trećinom kadrova, dok ni u jednoj opštini ne postoji posebna opštinska protivpožarna inspekcija.

Republička prosvjetna inspekcija popunjena je sa dvije trećine potrebnih kadrova, a u isto vrijeme ne postoji nijedna inspekcija na nivou opštine, što nije ni predviđeno zakonom jer bi taj dio posla trebalo da obavlja Republička inspekcija.

"Posebno nam je problematična Vodna inspekcija jer je Zakon o inspekcijama RS iz 2005. godine sa 35 inspektora sveo ovu inspekciju na jednog opštinskog vodoprivrednog inspektora, a broj republičkih inspektora je nedovoljan", naveo je Subotić.

On je pojasnio da je gotovo nemoguće popuniti mjesta republičkih i opštinskih inspektora sa zahtijevanom stručnom spremom građevinski inženjer, smjer hidrograđevinski. Iako je građevinski sektor veoma bitan, tek 21 opština ima građevinskog inspektora u oblasti ekologije.

U oblasti telekomunikacija nema nijednog inspektora zbog neusklađenosti zakonske regulative na nivou BiH i RS, a nijednog inspektora nema ni u oblasti poštanskog saobraćaja.

Tržišna inspekcija, na primjer, ima 85 inspekora u 45 opština, Poljoprivredna 33 inspektora u 29 opština, a Zdravstveno-sanitarna 58 inspektora u 42 opštine.

Subotić je naglasio da nedostatak inspektora predstavlja veliki problem, ali da je dodatni problem u tome što često zakon u nekim dijelovima ne nudi dobra rješenja.

Primjer za to je u oblasti šumarstva, gdje zakon nije predividio da kontrolu mogu da vrše i šumari, što bi olakšalo posao šumskim inspektorima.

"Svrha inspekcije nije samo u tome da kontroliše, jer mi u idealnim uslovima možemo pokriti do deset odsto subjekata, nego u tome da odvrati subjekte od kršenja propisa, a tu bi zakoni trebalo da budu stroži", naveo je Subotić.

Nikola Kragulj, načelnik opštine Gradiška/Bosanska Gradiška, smatra da bi inspekcija trebalo da bude organizovana samo na republičkom nivou radi jedinstvenog pristupa onome što se kontroliše.

"Manjak inspektora iz pojedinih oblasti nama predstavlja problem. To su uglavnom građevinski i veterinarski inspektori. Taj problem se javlja zato što mladi ljudi neće da studiraju tehničke fakultete", kazao je Kragulj.

On je istakao da treba stimulisati kadrove da se opredjeljuju za tehničke nauke.