Све инспекције Инспектората Републике Српске, осим Тржишне инспекције, кадровски су дефицитарне, а недостатак инспектора је велики проблем и у општинама, потврдио је Славко Суботић, директор Инспектората РС.

Према његовим ријечима, у 12 инспектората РС попуњеност је 80,5 одсто са инспекторима и 77,8 одсто са административним радницима, преноси портал екапија.

Он је навео да бројне општине које имају сопствене инспекције, а нису у саставу Републичке инспекције, немају ниједног инспектора у појединим инспекцијским одјељењима.

Суботић је истакао да је најтежа ситуација у Републичкој противпожарној инспекцији, која је попуњена са тек једном трећином кадрова, док ни у једној општини не постоји посебна општинска противпожарна инспекција. Републичка просвјетна инспекција попуњена је са двије трећине потребних кадрова, а у исто вријеме не постоји ниједна инспекција на нивоу општине, што није ни предвиђено законом јер би тај дио посла требало да обавља Републичка инспекција.

"Посебно нам је проблематична Водна инспекција јер је Закон о инспекцијама РС из 2005. године са 35 инспектора свео ову инспекцију на једног општинског водопривредног инспектора, а број републичких инспектора је недовољан", навео је Суботић.

Он је појаснио да је готово немогуће попунити мјеста републичких и општинских инспектора са захтијеваном стручном спремом грађевински инжењер, смјер хидрограђевински. Иако је грађевински сектор веома битан, тек 21 општина има грађевинског инспектора у области екологије.

У области телекомуникација нема ниједног инспектора због неусклађености законске регулативе на нивоу БиХ и РС, а ниједног инспектора нема ни у области поштанског саобраћаја.Тржишна инспекција, на примјер, има 85 инспекора у 45 општина, Пољопривредна 33 инспектора у 29 општина, а Здравствено-санитарна 58 инспектора у 42 општине.

Суботић је нагласио да недостатак инспектора представља велики проблем, али да је додатни проблем у томе што често закон у неким дијеловима не нуди добра рјешења.

Примјер за то је у области шумарства, гдје закон није предивидио да контролу могу да врше и шумари, што би олакшало посао шумским инспекторима.

"Сврха инспекције није само у томе да контролише, јер ми у идеалним условима можемо покрити до десет одсто субјеката, него у томе да одврати субјекте од кршења прописа, а ту би закони требало да буду строжи", навео је Суботић.

Никола Крагуљ, начелник општине Градишка/Босанска Градишка, сматра да би инспекција требало да буде организована само на републичком нивоу ради јединственог приступа ономе што се контролише.

"Мањак инспектора из појединих области нама представља проблем. То су углавном грађевински и ветеринарски инспектори. Тај проблем се јавља зато што млади људи неће да студирају техничке факултете", казао је Крагуљ.

Он је истакао да треба стимулисати кадрове да се опредјељују за техничке науке.