Bosanskohercegovačka javna uprava bi do sredine 2011. godine mogla imati efektivniju, jeftiniju i osposobljeniju javnu upravu.  Perspektiva ovakvog razvoja državne administracije u BiH dodatno je omogućena pokretanjem UNDP-ovog Programa za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja (SPPD).

U Sarajevu je danas potpisan Memorandum o razumijevanju između bosanskohercegovačkih vlasti i UNDP-a. Cilj ovog programa je povećanje efikasnosti rada javne uprave.

SPPD program će sarađivati sa državnim službenicima iz 18 ministarstava na državnom i entitetskim nivoima u šest sektora. Ove godine, SPPD program sarađuje sa devet ministarstava u tri sektora. Odabrani sektori u ovoj godini su transport, energetika, rad i zapošljavanje.

"Projekat ima za cilj da unaprijedi kapacitete za strateško planiranje i razvoj politika u ministarstvima. Ove vještine su ključne za rad ministarstava  koje će dovesti do kvalitetnijih usluga građanima, pomoći ministarstvima u smislu jačanja njihovih kapaciteta za ispunjavanje obaveza koje stoje na putu integracije BiH u EU", kazala je, između ostalog, Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave.

Ona je  ocijenila da je potpisivanje Memoranduma najbolji dokaz da smo na pravom putu dostizanja evropskih standarda u javnoj upravi i uključivanja BiH u jedinstveni evropski administrativni prostor.  

„U vremenu ekonomske krize, ali i u 'normalnim vremenima' javni resursi su često nedostatni. Upravo zbog toga, mi ćemo sa ministarstvima u BiH raditi na strateškom planiranjum jer će samo dobri strateški planovi i prioriteti osigurati da se novac poreznih obveznika, odnosno građana BiH koristi s ciljem najveće efektivnosti i tamo gdje je najpotrebniji, kazala je Christine McNab, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Projekat SPPD će biti implementiran u periodu januar 2009 – juni 2011. godinе.