Oslobođenje: U federalnoj Vladi traju intenzivne pripreme za rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH.

Uporedo s tim, Vlada priprema interventni zakon o platama i naknadama koje nemaju karakter plata zaposlenih u institucijama Federacije, kantona i općina, vanbudžetskih fondova, direkcija za ceste i tekućih transfera na svim nivoima vlasti.

Rezovi na svim nivoima 

Kako saznaje Oslobođenje, prvi draft interventnog zakona pripremilo je Ministarstvo finansija. Vlada će o njemu raspravljati u paketu sa prijedlogom rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta. I rebalans i prijedlog interventnog zakona pred Vladom će se naći prije kraja ovog mjeseca, a u parlamentarnoj proceduri početkom juna, potvrdio je u jučerašnjoj izjavi za naš list ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Izmireno 156 miliona iz 2008.

Federalno Ministarstvo finansija do jučer je izmirilo 156 miliona KM budžetskog deficita iz 2008. od ukupno nerealiziranih oko 260 miliona KM.-Ministarstvo je u četvrtak uplatilo 19,1 milion KM duga za staru deviznu štednju, kazao je pomoćnik ministra finansija Petar Ivošević. Dodao je da su ranije izmireni poticaji za poljoprivredu (25 miliona KM), dug Željeznicama FBiH (4,6 miliona), Zavodu PIO (12,2 miliona), za razvoj poduzetništva (6,7 miliona), za izbjegle i raseljene osobe (3,9 miliona), te dugovanja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije. On je dodao da su jučer plaćene sve obaveze iz 2008. za projekte, u čijem sufinansiranju sudjeluje Vlada FBiH u iznosu 3,3 miliona KM i obaveze za poticaj razvoja okoliša i turizma od 4,6 miliona KM, dodao je Ivošević. – Narednih dana izmirit ćemo dugovanja ministarstvima zdravstva (11,8 miliona), obrazovanja (18,3 miliona) i kulture i sporta (7,3 miliona), kazao je Ivošević. Pomoćnik ministra Tihomir Ćurak kazao je da posljedice neusvajanja zakona o staroj deviznoj štednji u FBiH mogu biti dalekosežne jer štediše neće moći doći u posjed svoje imovine na način kako je to planirano, kroz vrijednosne papire. Po osnovu stare devizne štednje izmirena su 73 miliona KM, verificirano je 450 miliona, a 70.000 ljudi je pristupilo verifikaciji.

Prije toga, čelnici Vlade FBiH će morati pribaviti saglasnost kantonalnih i općinskih vlasti. Naime, ovo je prvi put da federalna Vlada priprema zakon kojim će biti usklađena javna potrošnja sa budžetskim prihodima ne samo federalnog nego i kantonalnih i općinskih nivoa vlasti.

Određene pripreme su napravljene na sastancima čelnika spomenutih nivoa vlasti u Fojnici i u Sarajevu, kojem je prisustvovala i delegacija MMF-a s kojom su bh. vlasti dogovorile stand by aranžman iz kojeg bi našoj zemlji u naredne tri godine trebao biti osiguran kredit od oko 1,2 milijarde eura. Novi sastanak federalne sa kantonalnim vlastima i predstavnicima gradova i općina bit će održan već u srijedu.

– Konsolidacija će se morati provesti na svim nivoima vlasti u FBiH jer to je obaveza preuzeta u pregovorima s MMF-om. Ništa ne znači ukoliko ćemo uštede praviti samo na federalnom nivou, kazao je Bevanda. Federalni budžet će rebalansom biti smanjen za 177 miliona KM, sa oko 1,6 milijardi na oko 1,423 milijarde KM. Rebalansima budžeta kantona potrebno je ostvariti ukupno umanjenje od 240 miliona, dok će ukupno umanjenje općinskih budžeta iznositi 20 miliona, a umanjenja u vanbudžetskim fondovima 6,2 miliona KM.

-Interventni zakon predviđa umanjenje rashoda svih nivoa vlasti od deset do 50 posto, kaže izvor Oslobođenja blizak Vladi FBiH i dodaje: Finansijski efekat ovog zakona bit će 530 miliona KM za sve nivoe vlasti, koji znači uravnoteženje rashoda sa budžetskim prihodima.

Ukidaju ugovore o djelu

Sve ovo, kako tvrdi naš izvor, morat će biti primijenjeno od početka ove godine, tako da je rezove bolje napraviti što prije.

– Interventni zakon predviđa smanjenje toplog obroka i regresa na svim nivoima vlasti za 50 posto, smanjenje plaća javne administracije deset posto u odnosu na decembar prošle godine. Iako smo u petom mjesecu, u provođenju ovih mjera morat ćemo uzeti u obzir cijelu godinu, objašnjava naš izvor.

Interventnim zakonom predviđeno je ukidanje naknada za rad u komisijama, kao i isplate naknada po osnovu ugovora o djelu. Kako saznajemo, samo iz federalnog budžeta trenutno se svakog mjeseca isplaćuju naknade za oko 200 ugovora o djelu.