Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH izdvajanja za plaće i naknade zaposlenih u državnim institucijama smanjit će za oko 40 miliona KM, čime će biti ispoštovan dio obaveza koje su vlasti BiH preuzele tokom pregovora o stend baj aranžmanu s MMF-om.

"Ne možemo ići u rebalans budžeta, jer zakon to ne dozvoljava. Lično mislim da bismo trebali raditi rebalans budžeta kada imamo suficit ili deficit", izjavio je Nikola Špirić, državni premijer.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je jučer Prijedlog izmjena Zakona o jedinstvenom računu i sistemu indirektnih prihoda, kojim se uspostavlja posebni podračun na jedinstvenom račun BiH za prikupljanje prihoda od putarine.

"Utvrdili smo prijedloge izmjena dva zakona koje će parlament razmatrati po hitnoj proceduri, odnosno po principu uzmi ili ostavi. Izmjenama je predviđeno uspostavljanje posebnog podračuna na jedinstvenom računu na koji će biti uplaćivani prihodi od putarine u iznosu od deset feninga po litri goriva. Ovim izmjenama počeli smo provedbu obaveza preuzetih tokom pregovora o stend baj aranžmanu s MMF-om", izjavio je Špirić.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma parlamenta BiH danas će u drugom čitanju razmatrati Zakon o akcizama kojim je, između ostalog, predviđeno uvođenje takse od deset feninga za litar goriva. Zakon o akcizama parlament bi trebalo da razmatra naredne sedmice.

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj sjednici nije produžilo mandat Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica u BiH.

Špirić je pojasnio da Vijeće ministara BiH prije konačne odluke o statusu ove komisije čeka mišljenje Predsjedništva BiH koje ju je i osnovalo.

"Komisija za imovinske zahtjeve dosad je potrošila oko 1,7 miliona KM. Savjet ministara BiH nije prihvatio izvještaj o njenom radu, ali odluku o gašenju nismo mogli donijeti dok ne dobijemo stav Predsjedništva BiH koje ju je osnovalo. Komisija treba da riješi još stotinak zahtjeva. Nismo odlučili treba li formirati privremenu komisiju za rješavanje ovih pitanja ili sve ove predmete prebaciti na Sud BiH, gdje građani mogu tražiti zaštitu svojih prava", kazao je Špirić nakon sjednice Vijeća ministara.

Vijeće ministara BiH je Tihomira Ćurka i Jasminku Sušu imenovalo za članove Komisije za državnu imovinu. Oni će zamijeniti dosadašnje članove Anku Šešliju i Dževada Delića.

Ministri su prihvatili i informaciju o statusu imovine firmi iz BiH u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Zaključeno je da Ministarstvo pravde BiH intenzivira aktivnosti na sklapanju ugovora o imovinsko-pravnim odnosima s nekadašnjim jugoslovenskim republikama.

Usvojena je i informacija o stanju sigurnosti novinara u kojoj je konstatirano da su tokom prošle godine registrovana 34 slučaja verbalnih i fizičkih napada na novinare.

"U prva tri mjeseca zabilježeno je ukupno 12 napada, što je poboljšanje u odnosu na prošlu godinu", rekao je Špirić.