Oslobođenje: Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda jučer je izrazio zadovoljstvo ishodom pregovora s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koji našoj zemlji ostvaruju mogućnost da dobije 1,2 milijarde eura kredita u naredne tri godine.

– Ovim aranžmanom uhvatili smo priključak s ostatkom svijeta i otvorili vrata pregovorima sa Svjetskom bankom o drugim vidovima pomoći – kazao je on, ponovivši da će budžeti svih nivoa vlasti i vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH ove godine morati biti smanjeni za 414 miliona KM.

Konkretni prijedlozi

Federalni budžet bit će umanjen za 184 miliona KM,  budžeti općina za 18 miliona KM, vanbudžetskih fondova za 6,2 miliona KM, dok će ostatak biti ušteđen u kantonalnim budžetima. Sve ovo će općinske, kantonalne i federalna vlast morati napraviti najkasnije do kraja juna, a već krajem maja sve vlade će morati  imati spremne konkretne prijedloge ušteda.

Prvi novac u BiH bi, ukoliko svi pokažu dovoljno odgovornosti, isključe bilo kakvu politizaciju situacije i provedu traženo, mogao doći već u julu. Riječ je o oko 390 miliona KM prve tranše u okviru stand by aranžmana, čije konačno potpisivanje početkom jula odobrava Upravni odbor MMF-a.

– Kresanje potrošnje uključit će sve lične transfere, plaće, materijalne troškove administracije… Najviše smo razgovarali o dijelu koji se odnosi na socijalna i boračka davanja, odnosno da li će to biti ono o čemu je Vlada već donijela odluke. Tražili smo i udovoljeno nam je da u kresanje transfera ne ide grupa nezaposlenih demobiliziranih boraca, jer taj zakon ima ograničen rok trajanja i ističe za otprilike godinu dana – kazao je Bevanda.

On je dodao da će za par dana biti nastavljeni razgovori u okviru koordinacije, koju čine predstavnici federalne, kantonalnih vlasti i Saveza gradova i općina o konkretnim uštedama.

– Vi danas  imate ustavno uređenje kakvo jeste i druge razine vlasti ne možemo natjerati na neke stvari, ali neke stvari će se lomiti i same od sebe. To znači da neće moći participirati u novcu koji ćemo dobiti. Svi će morati snositi odgovornost za svoje postupke – napomenuo je Bevanda.

Očuvanje radnih mjesta

Kazao je da je od 62 budžetska korisnika na federalnom nivou zatraženo da sami predlože uštede, jer u protivnom to će napraviti Vlada.

Ministar je napomenuo da su predstavnici MMF-a insistirali na ukidanju subvencija javnim i dali punu podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i svemu onome što vodi očuvanju radnih mjesta. On je napomenuo da privatizacija javnih preduzeća bila tema razgovora, ali nije uvjet za stand by aranžman. Bevanda je kazao da će se u privatizaciju krenuti kad to dozvole uvjeti, ali "da će sve što se u tom segmentu radi morati biti transparentno".