Zemlje Zapadnog Balkana imaju iste probleme u javnoj upravi: brojna i neracionalna administrativna struktura, složene procedure zapošljavanja, odabir kadrova u državnu službu, problemi političkog uticaja, jedan je od zaključaka međunarodne konferencije “Javna administracija u modernim vremenima”, koja je u organizaciji Evropske organizacije za javno pravo i grčkog Ministarstva vanjskih poslova održana 24. i 25. aprila u Komotiniju, Sjeverna Grčka.

Na konferenciji je, između ostalog, bilo riječi o efektivnoj, efikasnoj i odgovornoj javnoj administraciji u Evropi, dobroj upravi u evropskoj administraciji i pravu.

Slađana Škrba, stručna savjetnica za sektorske reforme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave govorila je na konferenciji o radu Ureda ali i o Fondu za reformu javne uprave, te učesnike upoznala i s Deklaracijom o dobroj upravi koju je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Cvijeta Tanasić, savjetnica gradonačelnika Brčko distrikta BiH govorila je o administrativnim reformama u Distriktu. Evropska organizacija za javno pravo sa Distriktom ima veoma uspješnu dugogodišnju saradnju, a u toku je završna faza projekta otvaranja Nacionalne škole za javnu upravu u Brčkom.  

Jedan od zaključaka, koji je izazvao diskusiju među učesnicima, odnosio se na administraciju Evropske unije, osnovanu na principima efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti, ekonomičnosti i čiju najbolju praksu koriste zemlje na putu prema članstvu u EU, a koja se često pokazuje kao neefikasna, netransparentna, neekonomična.

No, o ovima temema bi se trebale organizovati debate ili okrugli stolovi, dok međunarodne konferencije nisu prilike za takve polemike, zaključak je učesnika konferencije.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici državnih institucija, ali i profesori sa privatnih fakulteta i nezavisni eksperti koji se bave pitanjima javne administracije iz zemalja Zapadnog Balkana i crnomorske regije: Albanije, Bugarske, Gruzije, Ukrajine, Rumunije, Srbije, Grčke, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.