Oslobođenje: Kako bi ispunila uvjete o zaključenju stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, BiH će morati ovogodišnje budžete na svim nivoima smanjiti za najmanje 696 miliona KM. Toliko iznosi minimalni konsolidirani deficit budžeta u BiH koji je utvrdilo državno Fiskalno vijeće u platformi za pregovore sa delegacijom MMF-a. Država i distrikt Brčko morat će smanjiti ovogodišnje budžete za oko 50 miliona, Republika Srpska za oko 146 miliona KM, dok će u Federaciji BiH – federalni, kantonalni i općinski budžeti – morati biti smanjeni za najmanje 500 miliona.

Donji prag

Šef pregovaračkog tima MMF-a Costas Christou izjavio je nakon jučerašnjeg sastanka sa čelnicima Vlade FBiH i kantonalnih vlada te penzijskog i zavoda za zapošljavanje, da federalna Vlada ne može mnogo učiniti sama, jer njen budžet čini samo trećinu svih budžeta u FBiH koji iznose oko 4,2 milijarde KM.

– Ohrabruje da svi kantonalni premijeri priznaju da kriza postoji, shvataju da prihodi u budžetima padaju i da se nešto mora učiniti na strani rashoda, kazao je Christou, dodavši da se BiH i Federacija suočavaju sa veoma teškom situacijom čije rješavanje “zahtijeva koordinirana nastojanja svih“.  

Ministar finansija i dopremijer FBiH Vjekoslav Bevanda upozorio je da je 500 miliona “donji prag“, te naglasio da je deficit puno veći.

– U naredna dva dana moramo definirati zaključke i MMF-u ponuditi proceduru provođenja svih potrebnih radnji da bi se došlo do traženog iznosa za uštede. Sad treba usaglasiti koji dio utvrđenog GAP-a će podnijeti kantoni i općine i uštede u federalnom proračunu. Normalno je da će se one odnositi, prije svega, na administraciju i prateće troškove, a onda i ostale transfere. To će možda biti i više, ali manje sigurno neće. MMF neće dozvoliti da taj iznos bude manji, jer drugačije nećemo moći zaključiti stand by aranžman, kazao je Bevanda.

Naglasivši da se pokazatelji mijenjaju iz dana u dan, Bevanda je kazao da FBiH mora smanjiti ovogodišnji budžet za oko 250 miliona KM.

– I s MMF-om i bez MMF-a federalni proračun će biti usklađen sa realnim prihodima. A, to bi bilo na oko milijardu i 350 miliona KM, naglasio je dopremijer.

Vlada Kantona Sarajevo je, i ne znajući da će MMF doći, utvrdila konsolidirani budžet koji je za oko 100 miliona manji od predloženog, kazao je njen premijer Besim Mehmedić.

Namjenska sredstva

O iznosu sredstava koja bi BiH mogla dobiti, prema tvrdnjama učesnika sastanka, nije bilo riječi. Šef misije MMF-a ponovio da se ona, i kao budu odobrena, neće moći usmjeravati u javnu potrošnju, nego u izmirenje vanjskih obaveza.

– Cilj podrške MMF-a je da pomogne zemlji članici da se suoči sa vanjskim izazovima. Tu je niz drugih institucija poput Svjetske banke koje podržavaju druge projekte, napomenuo je Christou.