Nezavisne novine: Proces zapošljavanja državnih službenika je dug, neefikasan, a mjere koje su nadležne institucije u BiH preduzimale da ovo poboljšaju su nedovoljne i neblagovremene.

Zaključak je ovo državnih revizora koji su prvi put u BiH uradili reviziju učinka o procesu zapošljavanja državnih službenika u bh. institucijama.

"Neefikasne procedure imaju negativne posljedice po društvo i doprinose nepovjerenju javnosti u rad državnih institucija", piše u izvještaju koji je juče objavila Kancelarija za reviziju poslovanja institucija BiH.

 

Proces od 48 do 479 dana

Analiza je pokazala da je za zapošljavanje rukovodećih državnih službenika bilo potrebno prosječno 197 dana, a ostalih pet dana više. "I kod jednih i kod drugih postoje procedure koje su bile efikasne i one koje su trajale više od godinu. Procedure kojima su zapošljavani rukovodeći državni službenici završavane su u trajanju od 82 do 368 dana, a ostali državni službenici u trajanju od 48 do 479 dana", napisali su revizori. Faze na koje se troši najviše vremena su priprema i objava teksta oglasa, formiranje komisije i održavanje prve sjednice komisije. Revizori navode da su to i uska grla procesa. Samo na njih se troši prosječno više od 70 odsto vremena u kojem se oglasi realizuju.

Svoju ocjenu revizori ilustruju podatkom da postoje procedure zapošljavanja koje su trajale više od godinu, iako su za njihovu realizaciju realno bila potrebna tri mjeseca.

"Svako četvrto radno mjesto čije je popunjavanje oglašeno u 2005. i 2006. godini nije popunjeno do 31. decembra 2007. godine, a svaka sedma procedura nije rezultirala zapošljavanjem uspješnih kandidata", navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su izvještaj uradili na uzorku 102 konkursa u 14 institucija, iako navode da su za trogodišnji period (2005, 2006. i 2007. godina) pratili ukupan broj konkursa i njihovu provedbu u 45 institucija.

"Agencija je u ovom periodu objavila 288 javnih konkursa u kojima je oglasila zapošljavanje 1.616 državnih službenika", piše u izvještaju.

Analiza revizora pokazala je da je u ukupnom broju raspisanih konkursa njih 76 odsto okončano, dva odsto je poništeno, a 22 odsto konkursa nije dovršeno.

"Za provođenje procedure zapošljavanja državnog službenika trošeno je prosječno više od šest mjeseci. Postoje procedure koje su završavane za manje od 50 dana, ali i one na čije je završavanje trošeno više od 16 mjeseci", pišu revizori.

U revizorskom izvještaju navodi se da se povećava trend prenošenja raspisanih konkursa iz godine u godinu, pa su 63 oglasa prenesena u 2008. godinu, a njih pet je raspisano još 2005. godine.

Kao propust navodi se loš plan zapošljavanja u bh. institucijama zbog čega problem prenose i na Agenciju za državnu službu.

Revizori ističu da neefikasne procedure zapošljavanja negativno utiču na rad bh. institucija, te da su na to ukazivali i izvještaji Savjeta ministara, ali i Agencija za državnu službu. Navode da se u institucijama ne izvršava plan rada, odlivaju se budžetska sredstava za angažovanje spoljnih saradnika, te dodatne isplate postojećim zaposlenicima za obavljanje dodatnih poslova.

"Duge procedure zapošljavanja negativno utiču i na kandidate za posao jer produžavaju vrijeme neizvjesnosti i čekanja, te doprinose netransparentnosti i stvaraju nepovjerenje javnosti u rad državnih institucija", pišu revizori i dodaju da nisu analizirali profesionalnost i stručnost članova komisija i nisu se upuštali u analizu pitanja na pismenom i usmenom ispitu.

Ovaj izvještaj sadrži preporuke koje su upućene Savjetu ministara, Agenciji za državnu službu i institucijama BiH kod kojih se zapošljavaju državni službenici. Preporuke uključuju i prijedloge da se razmotre izmjene dosadašnjeg sistema i regulative.