Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji projekta „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja“ (SPPD),  koji je predložio Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Imajući u vidu važnost uspostave funkcionalnog sistema za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja u BiH, od UNDP-a u BiH kao implementatora SPPD projekta zatražen je aktivniji pristup i brža implementacija projektnih aktivnosti, saopćeno je iz Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.  

Ured koodinatora za reformu javne uprave zadužen je da prati i usmjerava implementaciju SPPD projekta te da o tome redovno izvještava Vijeće ministara BiH.

U skladu sa  Strategijom za reformu javne uprave u BiH i na osnovu iskazanih potreba institucija u Bosni i Hercegovini,  UNDP je pripremio projekt s ciljem jačanja planiranja, analitičkog rada i upravljanja javnim sredstvima putem definiranja i institucionaliziranja organizacionih kapaciteta i osposobljavanja ljudskih resursa na državnom i entitetskim nivoima.

Za implementiranje projekta „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja“ donatori su već osigurali sredstva u visini od oko 2,5 miliona američkih dolara.