Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije, koji će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.     

Prijedlogom zakona bit će uspostavljen okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređen sistem zaštite od diskriminacije te zabranjen svaki oblik diskriminacije. Prijedlog zakona u potpunosti uvažava koncept jednakosti svih ljudskih bića kao temeljni princip svih međunarodnih konvencija u ovoj oblasti. Članstvo BiH u Evropskoj uniji uslovljeno je usvajanjem antidiskriminacijskog zakona i njegovom primjenom u praksi, kao i napredovanje BiH u procesu liberalizacije viznog režima.    

U skladu s Ustavom BiH i međunarodnim standardima koji se odnose na ljudska prava i osnovne slobode ovim zakonom utvrdit će se odgovornost zakonodavne, sudske i izvršne vlasti u BiH, kao i pravnih lica i pojedinaca koji imaju javna ovlaštenja da svojim djelovanjem omoguće zaštitu, promoviranje i stvaranje uslova za jednako postupanje.

Prema Prijedlogu zakona oblici diskriminacije su posredni i neposredni, a centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije je Ombudsmen za ljudska prava BiH.    Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pratit će provođenje ovog zakona.

Nadležne institucije u BiH dužne su voditi evidenciju svih slučajeva prijavljivanja diskriminacije, a prikupljene  podatke obavezno će dostavljati Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ovo ministarstvo jednom godišnje, putem Vijeća ministara BiH, izvještavat će Parlamentarnu skupštinu BiH o pojavama diskriminacije, saopćeno je iz Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.