Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom:   

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

2.    Izmjene Poglavlja 6. u projektnom zadatku „Skica razvoja centalnih organa vlada u BiH – Implementiranje faze I“, a u skladu sa mišljenjem Agencije za javne nabavke

3.    Dogovor o daljnjem realiziranju projekta

4.    Razno

bit će održan u utorak 31.03.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Federacije BiH, Ul. Alipašina 41, Sarajevo.