Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Развој капацитета за креирање политика и координацију са сљедећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходног састанка Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију

2. Измјене Поглавља 6. у пројектном задатку „Скица развоја центалних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“, а у складу са мишљењем Агенције за јавне набавке

3.    Договор о даљој реализизацији пројекта

4.    Разно

биће одржан у уторак 31.03.2009. године, с почетком у 12 часова, у просторијама Владе Федерације БиХ, Ул. Алипашина 41, Сарајево.